ESTDEV ja GIZ sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe digikoostöö hoogustamiseks

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Saksamaa arengukoostöö agentuur GIZ sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe, et tõhustada senist koostööd Digital4Developememt initsiatiivi raames. Leping määratleb koostöö ESTDEV-i, GIZ-i Globaalse digiarengu programmi ja GIZ-i Aafrika digiarengu osakonna vahel inimest väärtustava digitransformatsiooni tagamiseks partnerriikides.

“Kavatsuste kokkulepe GIZ-ga laob tugeva vundamendi meie koostööle mitte ainult Aafrikas vaid ka Idapartnerlusriikides ja Euroopa Liidu (EL) kandidaatriikides. Samuti on edasise koostööleppe sõlmimine suur tunnustus meie senisele edukale koostööle GIZ-ga,” kommenteeris Karin Maasel, ESTDEV-I Aafrika ja uute turgude büroo juht.

“Koos GIZ, Euroopa ja Aafrika partneritega töötame valdkondades, kus digitaliseerimisel on potentsiaal toetamaks avaliku sektori teenuste efektiivsust, läbipaistvust ja edendamaks meie partnerriikide sotsiaalmajaduslikku arengut. Teeme koostööd teemades nagu andmepõhine juhtimine, e-haridus ja e-tervishoid, ettevõtluse toetamine, ning rohepöörde hoogustamine läbi digilahenduste,“ lisas Maasel.

“Meil on väga hea meel tugevdada koostööd ESTDEV-ga meid ühendava eesmärgi nimel – tagada inimesekeskne digiareng meie partnerriikides. Selle saavutamiseks globaalsel tasandil on oluline ühendada jõud ja töötada koos „TeamEurope“ parteritega,“ selgitas Björn Richter, GIZ-i globaalse digiarengu valdkonna juht.

Dr Jan Schwaab, GIZ-i Aafrika digiarengu osakonna juht lisas, et allkirjastatud koostööleppega algab regulaarne infovahetus, trendide jälgimine ja ühisprojektide loomine, et kasvatada mõlema organisatsiooni digiarengu portfelli.

ESTDEV ja GIZ toetavad üheskoos Digital4Development (D4D) algatust e-valitsemise ja küberturvalisuse edendamiseks Aafrika Sarve piirkonnas, ning teevad koostööd GovStack initsiatiivi raames.

2023. aastal on GIZ ja ESTDEV plaan koostööd laiendada, sealhulgas inimkeske digiarengu toetamisel Keenias ning andmepõhise majanduse edendamisel Aafrika mandril laiemalt. Seda kõike Team Europe ja Aafrika partneritega.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.