ESTDEV liitus Practitioners Network võrgustikuga

Eesti Rahvusvahelise Arengu Keskus (ESTDEV) ühines Practitioners Network (PN) võrgustikuga, mis toob kokku arengukoostöö organisatsioonid üle Euroopa. ESTDEV-ist sai võrgustiku 23. liige.

“PN-iga liitumine on andnud ESTDEV-ile suurepärase võimaluse rohkem suhelda teiste Euroopa arengukoostöö organisatsioonidega ning platvormi oma teadmiste ja kogemuste jagamiseks selles valdkonnas,” ütles Katrin Winter, ESTDEV-i Aafrika regioonijuht. “PN on tõeliselt väärtuslik võrgustik väiksematele organisatsioonidele nagu ESTDEV ja me ootame nii kontaktide loomist organisatsioonidega, kellega me pole veel koostööd teinud, kui ka sidemete tugevdamist oma seniste Euroopa partneritega.”

2007. aastal asutatud Practitioners Network toimib Euroopa arengukoostöö organisatsioonide ja Euroopa Komisjoni vahelise platvormina, mille kaudu vahetada infot ja koordineerida tegevusi. Kõik võrgustiku liikmed on läbinud Euroopa Komisjoni sambapõhise hindamise (või on seda protsessi läbimas) ning osalevad erinevate initsiatiivide, nt Team Europe ja Euroopa rohelepe (EU Green Deal), elluviimisel.

“Usume, et ESTDEV suudab tänu oma suurele kogemusele võtta võrgustikus digivaldkonnas ja e-valitsemises juhtrolli,” kommenteerisid meie partnerid SNV ja FIIAP, kes on võrgustiku eesistujad 2022-2023.

Võrgustiku moto “Koos tugevamad” all on viimase 15 aasta jooksul ühiselt algatatud ja ellu viidud ligi 80 projekti.

“ESTDEV-i meeskonnal on hea meel ammutada inspiratsiooni ja teadmisi teistelt selle ala praktikutelt ning tutvustada Eesti uudseid lahendusi. Eesti enda kogemus riiklike reformide läbiviimisel on kasuks meie partnerriikidele ja oleme kindlad, et see on võrgustiku projektide kallal koostööd tehes hea lisandväärtus,” ütles Winter.

Koostöö teiste PN liikmetega võimestab ka Eesti arengukoostööd, sest seal koondub kõikide partnerite ekspertiis, mis aitab ka meil oma haaret märkimisväärselt suurendada. Nagu selgitas Perez: „Võrgustiku suurim väärtus on võimalus näha ja teada saada, kuidas teised organisatsioonid töötavad ning kaaslastelt ja kolleegidelt õppida.”

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED