ESTDEV kaasab Eesti eraettevõtteid Ukraina ülesehitusse

Zõtomõri piirkonna ülesehitusprojekti raames on Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) alustanud koostööd arhitektuuribürooga Sport OÜ, kes Eesti Puitmajade Liidu toetusel on valmistanud arhitektuurilise lahenduse ja eskiisprojekti Ovrutši linna lasteaiale.

„Oleme tänulikud Tiit Sillale arhitektuuribüroost Sport OÜ, kes pakkus oma abi Ovrutši lasteaia projekteerimisel,“ ütles Tarmo Needo, ESTDEV-i Ukraina infrastruktuuri ülesehitamise projekti juht.

Tänaseks on projekteerimistööd lõpusirgel. „Oleme käinud kohapeal tulevase lasteaia asukohta vaatamas ning konsulteerinud Ukraina arhitektide ja ehitajatega, et projekt vastaks Ukraina nõuetele ja seadustele,“ selgitas Needo.

Needo sõnul on ESTDEV avatud koostööle erasektori ettevõtetega Ovrutši lasteaia ehitamiseks. „Riigieelarvest eraldatud summa on pigem stardikapital. Selleks, et see projekt edukalt ellu viia, tuleb ESTDEV-il leida koostööpartnerid erasektorist,“ lisas Needo.

„Vähim, mida meie ettevõtjatena teha saame, on panustada oma teadmisi ja oskusi Ukraina ülesehitamisse.” 

Tiit Sild, arhitektuuribüroo Sport OÜ omanik

Esimeses etapis on plaan ehitada nelja rühmaga lasteaed umbes kaheksakümnele lapsele. Lisaks rühmaruumidele valmivad ka saal, köök, pesuruumid ja pommivarjend. Lasteaia sisustamine, pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste lahenduste pakkumine, mänguväljaku rajamine jne sõltuvad partnerite kaasamisest ja järgmise aasta riigieelarve võimalustest.

Arhitekt Tiit Sild Ovrutšis

Arhitektuuribüroo Sport OÜ juht Tiit Sild ütles, et ettevõtjana on talle oluline kaasa lüüa Eesti projektis Ukraina ülesehitamiseks.

„Ukrainlased võitlevad täna mitte ainult oma vabaduse vaid kogu demokraatliku Euroopa eest. Vähim, mida meie ettevõtjatena teha saame, on panustada oma teadmisi ja oskusi Ukraina ülesehitamisse,“ selgitas arhitekt Tiit Sild.

ESTDEV kutsub üles kõiki erasektori esindajaid, kel tahtmist nõu ja jõuga Ukraina ülesehitamisprojektile toeks olla, endast märku andma. Lisaks kuulutab ESTDEV lähiajal välja avalikud hanked moodulhoone ehitaja leidmiseks, betoonitööde tegemiseks, mänguväljaku rajamiseks ja mööbli ostmiseks.

Loe lisaks:

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.