ESTDEV-i stipendiumiprogramm keskendub senisest enam arengukoostöö eesmärkidele

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) avalikustas 600 000 eurose stipendiumiprogrammi toetuse saajad. Stipendiumiprogramm on mõeldud Eesti haridusasutustele eesmärgiga pakkuda Eestis õppimise võimalust arengukoostööriikide tudengitele. Sel aastal oli esimest korda võimalik taotleda stipendiumit ka vahetusõpilaste õppekohatasu ning Eesti õppejõudude arengukoostööriikidesse lähetamise rahastuseks.

Stipendiumtoetus jaguneb viie programmi vahel, mida pakuvad neli Eesti haridusasutust: Eesti Diplomaatide Kool, Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja Estonian Business School. Stipendiumitega rahastatakse Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina ning Keenia, Botswana, Namiibia ja Uganda kodanike osalemist nii magistriõppes kui ka täiendõppe- ja mikrokraadiprogrammides. Stipendiumiprogrammid algavad juba sel aastal ning kestavad kuni kaks kalendriaastat.

„Stipendiumiprogramm on hea arengukoostöö meede, millel on positiivne mõju nii Eestile kui ka partnerriigile. Eesti poolt saame avada uksed õppijatele, et toetada partnerriike nendes valdkondades, kus neil on vajadus ja meil on tugev hariduspakkumus ning -kvaliteet.“

Kristel Rillo, e-hariduse programmijuht

Eesti Diplomaatide Koolile eraldatud toetus võimaldab 15 isikul osaleda kõrgkoolijärgsel täiendkoolituskursusel „Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon“. Stipendiumid määratakse noortele diplomaatidele ja riigiametnikele, kes naasevad pärast täiendkoolituse lõppu koduriiki ning jätkavad tööd oma administratsiooni teenistuses.

Tartu ülikoolile eraldatud toetuse abil saab kuni 10 sihtriikidest pärit üliõpilast omandada magistrikraadi kuuel õppekaval: biotehnika, infotehnoloogiaõigus, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine, rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud, rahvusvaheline õigus ja inimõigused.

Tartu ülikooli haridusteaduste instituut on töötanud välja rahvusvahelise mikrokraadiprogrammi „Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes“, mille raames pakutakse 10 isikule võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi uute tehnoloogiate arengusuundadest, võimalustest ja ohtudest. Programmi eesmärk on aidata kaasa sihtriikide haridustöötajate professionaalsele arengule, et nad saaksid rakendada tulemuslikult haridustehnoloogilisi võimalusi igapäevases õppetöös.

Tallinna ülikoolile eraldatud toetuse abil saab kuni 10 sihtriikidest pärit üliõpilast omandada magistrikraadi haridusinnovatsiooni juhtimise erialal. Õppekava fookusvaldkondadeks on haridusinnovatsioon, tõenduspõhine muutuste juhtimine, õpianalüütika ja  21. sajandi haridusjuhi kompetentsid.

Estonian Business School töötab välja mikrokraadiprogrammi „Muutuste juhtimine uute ärimudelite ülesehitamisel“, mis lähtub Eesti jaoks prioriteetsete sihtriikide vajadustest. Programmi eesmärk on pakkuda arusaama muutuste juhtimisest ning näidata, kuidas viia ellu muutusi konkreetsete ärimudelite arendamisel digi- ja roheettevõtlusega seotud valdkondades. Toetus võimaldab programmi vastu võtta kuni 35 isikut.

„Stipendiumiprogramm on hea arengukoostöö meede, millel on positiivne mõju nii Eestile kui ka partnerriigile. Eesti poolt saame avada uksed õppijatele, et toetada partnerriikide jaoks vajalike kompetentside arengut nendes valdkondades, kus neil riikidel on vajadus ja meil on tugev hariduspakkumus ning -kvaliteet. Haridusasutused ja Eesti õppijad võidavad aga kindlasti ka meie hariduse rahvusvahelistumisest selle programmi taustal,“ selgitab Kristel Rillo, ESTDEV-i digipädevuste ja hariduse e-lahenduste programmijuht.

ESTDEV-i stipendiumiprogrammide eesmärk on muuta Eestis pakutav haridus kättesaadavamaks tudengitele arengukoostöö partnerriikidest, võimaldades neil õppida kraadiõppes ja täiendkoolitustel nendes valdkondades, mis aitavad saavutada nende koduriigi arengueesmärke.

 

Info: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.