ESTDEV-i ja Flandria ühisprojekt saadab sukeldumisvarustust Ukraina ranniku demineerimiseks

Andrea Kivi ja Flandria valitsuse Minister-President Jan Jambon

Flandria valitsuse Minister-President Jan Jambon külastas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV), et arutada, kuidas ühiselt panustada Ukraina ülesehitusse ja anda humanitaarabi. ESTDEV-i ja Flandria ühine Ukraina kohalike omavalitsuste võimestamise projekt Mariupolis ja Mõkolajevis katkes  Venemaa sõjalise agressiooni tõttu ning asendus humanitaarabi andmisega. Esimese ühise abipaketina saadetakse Mõkoljavi linnale sukeldumisvarustust, mida vajatakse ranniku demineerimiseks.

Kohtumisele ESTDEV-s osales video teel Mõkolajevi linnapea ka Oleksandr Syenkevychiga, kes andis vahetu ülevaate tänasest olukorrast linnas ning linna kriitilistest abivajadustest. Mõkolajevi vee- ja elektritrassid on hävinenud ning ligi pool elanikkonnast, kes jätkab oma elu sõjast räsitud linnas, ootavad olmemuredele leevendust.

ESTDEV koos Flandria valitsusega soovib lisaks humanitaarabi andmisele jätkata Mõkolajevi abistamist ülesehituses, kus Eesti reformi ja digikogemus aitaks kaasa linna kiirele taastumisele.

„ESTDEV-il on pikaajaline kogemus Ukrainas ja vahetud kontaktid omavalitsustega, mis on Flandria partneritele olnud suur lisaväärtus koos meiega Ukrainas tegutsemiseks. Sellised kolmepoolsed projektid aitavad kaasa lisaks sõjakahjude leevendamisele ka Ukraina ettevalmistatusele Euroopa Liiduga liitumiseks vajalikele reformide läbiviimisele,“ selgitas Eva-Maria Liimets, ESTDEV-i strateegianõunik.

Nii Mõkolajev, Flandria kui ka Eesti on rannikuäärsed ja merendusest sõltuvad riigid ja rahvad, mis lähendas osapooli ja suurendas teineteise mõistmist.

Kohtumisel lepiti kokku jätkata koostööd Ukraina ülesehitusel ja reformidega jätkamisel ning koostöös Mõkolajevi linnaga töötatakse järgmiseks aastaks välja uued ühisprojektid.

 

Info: [email protected]

ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengu Keskus on riiklik sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelises arengukoostöös ja humanitaarabiprogrammides eesmärgiga suurendada Eesti panust ülemaailmsesse julgeolekusse ja säästvasse arengusse.