ESTDEV-i eripreemia õpilasleiutajate konkursil tunnustas globaalsetel teemadel kaasamõtlejaid

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) andis õpilasleiutajate riiklikul konkursil välja viis eripreemiat koolinoortele, kelle leiutised toetavad planeedi jätkusuutlikku arengut ja propageerivad säästlikku eluviisi. 

„Kõik suured ideed saavad alguse väikestest mõtetest. Tore on näha, et Eesti koolilapsed mõtlevad suurelt ja otsivad lahendusi probleemidele, näiteks prügimajandus, mis puuduvad inimesi üle kogu maailma, nii rikastes kui vaestes riikides,“ ütles ESTDEV-i E-hariduse programmijuht ja Maailmahariduse suuna juht Kristel Rillo.

„Võime kriitiliselt mõtestada maailma ja oma rolli selles ning leida lahendusi jätkusuutliku arengu ja säästva eluviisi teostamiseks, on osa maailmakodanikuks olemise mõttemustrist, mida ESTDEV koos partneritega soovib maailmahariduse propageerimiseks Eesti koolides juurutada, “  ütles Kristel Rillo.

ESTDEV-i 300-eurose eripreemia said viis tööd

Nora Eelmaa (Tartu Kivilinna Kooli 3. klass) töö „Kiirpesumasin Kimalane 3000“ eest
Autor on tuvastanud olulise probleemi, sest vesi on väga paljudes riikides piiratud ressurss. Samuti omab tekstiilitööstus ja inimeste-poolne riiete liigtarbimine negatiivset mõju keskkonnale. Kiirpuhastusemasin Kimalane 3000 aitaks kaasa planeedi kestlikkusele.

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 6. klass) töö „Prügi presskonteiner“ eest
Autori nägemus prügimajanduse paremaks korraldamiseks just keskkonnasäästlikkuse eesmärgil on märkimisväärne kliimaõigluse vaatenurgast, sest suurema tarbimisega riikide tõttu kannatavad kliimamuutuste tõttu enim just vaesemad riigid.

Frank Treu (Tallinna Reaalkooli 4. klass) töö „Vihmavee prügivõrk“ eest
Prügi sattumine merre on oluline probleem, mis omab mõju eluringluse soovitud toimimisele ning selliselt meie elukeskkonna heale tervisele. Projekti autor on ette pannud lahenduse, mis aitaks selle probleemi lahendamisele kaasa, eriti just riikides, kus ehk tänavakoristus veel nii hästi ei toimi. Lahendus on lihtne ja kergesti rakendatav igas maailma osas. Selliselt on see projekt otseselt seotud maailmaharidusega ja maailmakodaniku nutikusega – olles teadlik

Marten Arumäe (Voore Põhikooli 7. klass) töö „Käsigeneraator“ eest
On palju riike, kus elekter ei tule nö seina seest ja võimekus energiat toota on madalam kui soov seda tarbida. Autor on võtnud ette lahendada globaalse probleemi elektrienergia tootmise näol. Lisaks tunnustamist väärivatele inseneri oskustele, on autor taaskasutust rõhutades näidanud teadlikkust ja arusaama globaalses võtmes olulist ressursisäästlikkust.

Ketly Ilvest (Saaremaa Gümnaasiumi 11. klass) töö „Plastiku Pugija“ eest
Et plastiku rohkus on meie planeedil suureks probleemiks, ei ole uudis. Selle probleemiga tegelemise võimekus on riigiti väga erinev. Projekti autor lahendab oma ideega globaalset väljakutset väga unikaalsel, aga üsnagi skaleeritaval moel, millest võidaks meie planeet tervikuna. Tõelise maailmakodanikuna on autor uurinud ka teadustöid mujalt maailmas.

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil osales 508 noort leiutajat 396 ideega. Osalejaid oli üle Eesti kokku 95 koolist, lasteaiast ja huvikoolist.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Tanel Liira sõnul olid tänavused tööd väga kvaliteetsed, hästi vormistatud ning sisukad. “Konkursile esitatud ideede puhul ei piirdutud pelgalt kirjeldusega paberil, vaid ehitati prototüüpe, filmiti esitatud leiutised üles ning projekteerimiseks kasutati professionaalset tarkvara,” kirjeldas Liira.

 

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.