Eesti toetab Ugandat digipöörde läbiviimisel riigisektoris

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) võõrustab sel nädalal Uganda riigiteenistujate delegatsiooni, kes on Eestis kogumas ideid, kuidas kiirendada digitaliseerimisprotsessi Uganda ministeeriumites.

Uganda on teinud suuri edusamme digilahenduste loomisel avalikus sektoris, et suurendada teenuste efektiivsust ja kättesaadavust kohalikule elanikkonnale. Riigiteenistujate koolitamise eesmärgil on Belgia arengukoostöö agentuur Enabel ja EstDev toonud Eestisse kaheksa esindajat Uganda erinevatest ministeerimitest, et kohtuda Eesti e-teenuste pakkujatega ja õppida Eesti kogemusest digiühiskonna ülesehitamisel.

Koostöö Enabeliga Aafrikas

Uganda riigiteenistujate viisiit on osa Enabeli projektist Ugandas, mille eesmärk on koolitada ametnikke ja parandada valitsusasutustes pakutavate digiteenuste tõhusust ja kättesaadavust. Visiidi tulemusena peaksid valmima konkreetsed tegevusplaanid ministeeriumite töö digitaliseerimiseks ja uute e-lahenduste väljatöötamiseks.

Eesti on kujunenud eduka digiarengu sünonüümiks maailmas. Õppida oma ala parimatelt võimaldab Uganda ametnikel oluliselt kiirendada digitaliseerimisprotsesse oma ministeeriumites,kommenteeris Bart Cornille, digiarengu ekspert Enabel Ugandas.

„Eestit külastades ja e-teenuse pakkujatega otse suheldes saavad Uganda riigiteenistujad hea võimaluse õppida Eesti kogemusest, meie vigadest, võitudest ja väljakutsetest. See annab neile tugeva vundamendi Digitaalse Uganda visiooni elluviimiseks riigisektoris,“ selgitas Katrin Winter, ESTDEV-i Ida-Aafrika nõunik. Eestil on tugev e-riigi maine just Aafrika riikides, kus oleme nõustanud mitmeid valitsusi, ning huvi Eesti kogemuse vastu aina kasvab, Winter.

22 projekti Aafrikas

Aafrika oma dünaamilise arengu ja ambitsioonikate eesmärkidega on koduks enam kui miljardile inimesele. 2019. aastal jõustus lepe Aafrika mandri vabakaubanduspiirkonna loomiseks, mis lõi eeldused Aafrika edenemisele paljudes valdkondades, millest Eesti jaoks on olulisim Aafrika digitaalse ühtse turu arendamine. Eesti kahepoolne suhtlus Aafrika riikidega on viimasel aastakümnel märgatavalt tihenenud. Koostöö laiem eesmärk on rahu ja julgeoleku edendamine, ebaseadusliku rände ja vaesuse vähendamine ja nende algpõhjuste leevendamine.

Hetkel on Eestil 22 projekti Aafrikas, neist viis Ugandas. Koostöö fookus on digipöörde läbiviimisel, lahenduste pakkumisel e-valitsemise, e-hariduse ja e-tervise edendamiseks. Samuti toetab Eesti Aafrika riikide püüdlusi üles ehitada jätkusuutlikku majandust. EstDevi suuremad rakenduspartnerid Aafrikas on MTÜ Mondo, Peipsi Koostöö Keskus, eKool ja Garage48.

Digitaalne Uganda

Uganda riiklik arengukava 2040 elluviimisel on informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogial (IKT) mängida võtmeroll. Riigi digitaalse arengu strateegia ehk „The Digital Uganda Vision“ sätestab valitsuse eesmärgid luua digipädev ühiskond, mis on turvaline, jätkusuutlik ja uuenduslik, ja mis loob sotsiaalmajanduslikku väärtust ühiskonna liikmetele. Selle visiooni elluviimiseks on vaja kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaid nii riigi kui erasektoris. Samal ajal kui IKT-sektor, sealhulgas idufirmade ökosüsteem Ugandas jõudsalt kasvab, on vaja kaasata rohkem inimesi riigisektorist digiühiskonna ülesehitamisse ja digiteenuste arendamisse. Riigiteenistujatel on siin ülioluline roll, et muuta digiteenused kättesaadavaks riigi elanikkonnale.

„Meil on heameel jagada Eesti digipöörde kogemust oma Uganda kolleegidega. Loodame, et meie koostöö kogemuste ja teadmiste vahendamisel muutub regulaarseks ja kasutoovaks mõlemale riigile,“ ütles Katrin Winter.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.