Eesti toetab Süüria pagulasi Jordaanias, Liibanonis ja Türgis 220 000 euroga

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) eraldab 220 000 eurot Mondole ja Eesti Pagulasabile Süüria pagulaste toetamiseks Jordaanias, Liibanonis ja Türgis. Rahastusega toetab ESTDEV jätkuprojekte, mis keskenduvad hariduse edendamisele (sealhhulgas digipädevused hariduses) ja ettevõtluse arendamisele, eesmärgiga toetada naiste, noorte ja laste iseseisevat toimetulekut.

Azraq’i põgenikelaager – Foto: UNHCR

MTÜ Mondo projekt keskendub Süüria pagulasnaiste toimetuleku parandamisele Jordaanias, Liibanonis ja Türgis läbi digipädevuse ja ettevõtlusoskuste tõstmise. Türgis pakub projekt lastele psühhosotsiaalset tuge läbi mänguliste ja arendavate töötubade korraldamise. Projekti kogumaksumus on 109 995 eurot ning kestvus 01.07.2022–30.06.2023.

„Olukord Süürias ja selle naaberriikides ei ole oluliselt muutunud, need inimesed, kes olid sunnitud oma kodumaalt lahkuma, vajavad jätkuvalt tuge. On oluline, et Ukraina sõja kõrval ei unustataks teisi konflikte ja humanitaarkatastroofe. Meil on väga hea meel, et Eesti riik on otsustanud toetada Süüria naaberriikides asuvaid pagulasi ning Mondo saab jätkata juba hästi sissetöötatud tegevusi pagulaste toimetulekuvõimaluste parandamiseks,“ ütles Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski.

MTÜ Eesti Pagulasabi projekt Jordaanias toetab Süüria pagulaste iseseisvat toimetulekut arendades veesäästlikku põllumajandust ja suurendades toiduturvalisust. Projekti käigus laiendatakse olemasolevat kasvandust ja luuakse koolituskeskus keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite õpetamiseks. Lisaks pakub projekt veebi vahendusel ekspert töötubasid säästva taimekasvatuse põhimõtete selgitamiseks. Projekti kogumaksumus on 110 441,90 eurot ning seda viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2022–30.11.2023.

Pagulasabi juhataja Eero Janson selgitab: “Eesti Pagulasabi on Jordaanias tegutsenud juba 2018. aastast. Meil on kohapeal oma esindus ning töötame seal oma meeskonnaga. Me tegutseme Jordaania põhjaosas, mis on vastu võtnud kõige enam Süüria pagulasi. Oleme Eesti riigi toetusel ehitanud sinna veesäästlikud hüdropoonilised kasvuhooned, mis samaaegselt parandavad selle kõrberiigi toiduturvalisust läbi veesäästliku põllumajanduse arendamise ning pakuvad tööd haavatavatele inimestele, eeskätt Süüriast põgenenud inimestele. Selle jätkuprojekti raames jõuame veelgi rohkemate inimesteni ja toetame mitmekülgselt abivajavaid inimesi.”

Eelnevalt on Eesti riik toetanud Türgis ja Liibanonis elavaid pagulaslapsi ja -naisi läbi hariduse ja praktiliste oskuste koolituste. Mondo on varasematel aastatel Jordaanias, Liibanonis ja Türgis pakkunud haridust ja psühhosotsiaalset tuge, keskendudes eriti lastele, noortele ja naistele. Sõjapõgenikest noored said minna tagasi kooli ja omandada tipptasemel IT oskusi(näiteks programmeerimine, tehisintellekt, veebiarendus) ning keeleoskusi, mis oluliselt parandab nende konkurentsivõimet tööturul. Naiste võimestamine toimus koolituste, ettevõtlustoetuste, naisteühistu asutamise ja sotsiaalses ettevõtluses osalemise kaudu. Lisaks pered said terviklikku psühhosotsiaalset tuge sõjatraumadest paranemiseks.

Lisaks on Eesti läbi MTÜ Eesti Pagulasabi tegevuste Jordaanias on toetanud Süüria pagulasi õpetades neile keskkonnasäästlikke põllumajandusmeetodeid. Näiteks rahastas Eesti sealset sotsiaalset ettevõtet, mis arendab hüdropoonilisest taimekasvatusest ja sellest toiduainete tootmisest.

Eesti rahastuse eest on Liibanonis arendatud disaini- ja tootmisettevõtet Master Peace, mis andis sissetulekut (cash-for-work) ja uusi oskusi Süüria põgenikele.

 

Info: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.