Eesti toetab 2022. aastal rahvusvahelisi organisatsioone arengukoostöö eesmärkide elluviimiseks ligi miljoni euroga

Välisministeerium eraldab rahvusvahelistele inimõiguste kaitse, arengukoostöö ja humanitaarabiorganisatsioonidele 2022. aasta tegevuste toetuseks 986 260 eurot. Toetused lähtuvad Eesti välispoliitika tähtsamatest suundadest ja need toetavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et arengukoostöö ja humanitaarabi on juba üle kahekümne aasta olnud oluline osa Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast. „Meie jaoks on tähtis mitmepoolne koostöö ja ühistel reeglitel põhineva maailmakorra püsimine, milles on oluline roll rahvusvahelistel organisatsioonidel, mis töötavad iga päev demokraatia, inimõiguste ja universaalsete väärtuste hoidmise nimel. Liikmesus rahvusvahelistes organisatsioonides kätkeb endas lisaks võimalustele ka kohustusi partnerite ja rahvusvahelise kogukonna ees, mistõttu aitame oma toetustega kaasa maailma stabiilsuse ja heaolu kasvule,“ sõnas Liimets.

Eesti toetab ÜRO, ELi ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide arengukoostöö ja humanitaarabi algatusi, mille eesmärgid vastavad meie välispoliitilistele prioriteetidele ja võimendavad Eesti rolli vastutustundliku kaasarääkijana rahvusvahelistes küsimustes.

Järgmisel aastal panustame mitme ÜRO organisatsiooni töösse, toetades kvaliteetse hariduse ja tervishoiu kättesaadavust, naiste kaasamist, õigusriigi ja demokraatia tugevdamist ning inimõiguste kaitset. Toetame 30 000 euroga ÜRO Rahvastikufondi, 50 000 euroga ÜRO naiste õiguste agentuuri, samuti vastavalt 20 000 ja 10 000 euroga põlisrahvaste õiguste kaitsele suunatud ÜRO Põlisrahvaste fondi ja alalist foorumit. Põlisrahvaste fondi toetab Eesti juba 1996. aastast.

Eesti jaoks on oluline toetada ka digipööret ja digivabadustega seotud tegevusi, mistõttu eraldame Digitaalvabaduse kaitsjate sihtfondi (Digital Defenders Partnership) 50 000 eurot ja ÜRO arenguprogrammi tegevustele 50 000 eurot. ÜRO Lastefondi uuenduslikku ja rohepöördele suunatud noorte digiplatvormi (Youth Agency Market Place) toetame 50 000 euroga, et pakkuda noortele võimalusi mitmesuguste oskuste arendamiseks, suhtluseks teiste noorte ja kogukondadega ning ligipääsuks arengumaade tööturule.

Eesti eraldab 174 000 eurot rahvusvahelisele hariduspartnerluse initsiatiivile Global Partnership for Education, millega kutsuti meid liituma tänavu juulis. Selle initsiatiiviga liitumine annab Eestile võimaluse kujundada arenguriikide haridusvaldkonda, osaleda mitmesugustes haridusprojektides ja avada uksi Eesti haridustehnoloogia ettevõtetele.

Eesti toetab ka humanitaarkriiside ennetust ja leevendamist, osaledes Maailma Toiduprogrammi töös 50 000 euroga, millest osa on suunatud Afganistani humanitaarkriisi leevendamisele. Lisaks toetame ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonna tööd ning Valgevene üliõpilaste õpinguid Vilniuse Euroopa Humanitaarülikoolis 50 000 euroga.

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.

KÕIK UUDISED