Eesti liitub Digital Public Goods Alliance-iga

Liitudes selle aasta alguses Digital Public Goods Alliance-iga (DPGA), panustab Eesti oma teadmistega algatusse, mille ülesanne on kiirendada säästva arengu eesmärkide saavutamist madala ja keskmise sissetulekuga riikides digitaalsete avalike hüvede kasutuselevõtu kaudu.

„Rahvusvaheline arengukoostöö põhineb eeldusel, et globaalne ühiskond aitab madala ja keskmise sissetulekuga riikidel kohandada ja juurutada tõestatud lahendusi kulutõhusal ning skaleeritaval viisil, et toetada nende arenguhüpet. Digitaalsetesse avalikesse hüvedesse investeerimine ja nende rakendamise toetamine meie partnerriikides on oluline instrument digitaalse arengu edendamiseks kogu maailmas,“ ütles Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) Aafrika ja uute turgude büroo juht Karin Maasel.

Digitaalsed avalikud hüved (DPG) on avatud lähtekoodiga tarkvara, avatud andmed, avatud tehisintellekti mudelid, ja avatud standardid, mida saab kasutada kodanike jaoks vajalike teenuste süsteemide arendamiseks – seega panustades säästlike arengu eesmärkide saavutamisse. Eesti on aastate jooksul andnud märkimisväärse panuse digitaalsete avalike hüvede arengusse. E-Eesti alustala – avatud lähtekoodiga tarkvaralahendus X-tee, mis tagab turvalise andmevahetuse organisatsioonide vahel, on juba lisatud DPGA digitaalsete avalike hüvede registrisse.  „X-tee saab aidata kaasa paljude säästva arengu eesmärkide saavutamisele, sealhulgas vaesuse vähendamisele kogu maailmas, puhtamatele energiasüsteemidele ülemineku edendamisele ning tööstuse, innovatsiooni ja taristu toetamisele,“ ütles Karin Maasel.

Eesti valitsus arendab praegu ka avatud lähtekoodiga tehisintellekti lahendust Bürokratt, et pakkuda kodanikele veelgi personaalsemat tuge nii avaliku kui ka erasektori digiteenustele juurdepääsul, kasutades virtuaalset assistenti.

„Avatud lähtekoodiga tarkvara arendamine ja juurutamine ei nõua üksnes paljude sidusrühmade kaasamist, vaid ka nende aktiivset panustamist – alates erasektorist kuni avaliku sektori ja kodanikuühiskonnani. Peame tagama, et erasektor näeks avatud lähtekoodiga tarkvara arendamise ärilist põhjendatust; meil on vaja süsteemi, mis hoiaks neid tehnoloogiaid ajakohasena ning peame suutma tagada tehnoloogia eetilise kasutamise arenguriikides,“ ütles Karin Maasel.

ESTDEV liitub ametlikult Principles for Digital Development-iga

ESTDEV on pühendunud digilahenduste juurutamisele, eesmärgiga toetada arengueesmärke, juhindudes aluspõhimõtetest. ESTDEV on nüüd ametlikult liitunud  Principles for Digital Development-iga – standardite kogumiga, mis aitab praktikutel edukalt rakendada digitehnoloogiaid arenguprogrammides.

„Kuigi digiteerimine on väärtuslik vahend arengueesmärkide saavutamiseks, võib see vääral rakendamisel õõnestada olulisi väärtusi ühiskonnas. Just sel põhjusel järgime ESTDEV-is rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid, sealhulgas privaatsus- ja turvakaalutlusi ning seda, kui oluline on luua lahendusi kasutajat silmas pidades,“ lisab Karin Maasel.

Lisainfo: [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides, eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikku arengusse.