Eesti koostööprojekte Ukraina ülesehitamiseks viib ellu ESTDEV

Eesti toetab Zõtomõri oblastit Lääne-Ukrainas 1,9 miljoni euroga, et taastada kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjektid ja pakkuda tuge sõjas kannatada saanud naistele ja lastele. Välisministeeriumi juhtimisel viib Ukraina ülesehitusprojekti ellu Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV).

Eelmisel nädalal külastas ESTDEV-i delegatsioon Zõtomõri oblastit, et saada ülevaade purustuste ulatusest ning leppida kokku objektid, mille taastamine või uuesti ehitamine on hädavajalik. Sõja puhkemisest alates on Zõtomõri oblast kannatada saanud 89 raketirünnakus, mille tulemusena on hävinud üle 2000 objekti, sealhulgas elumajad, sillad, koolid, tööstushooned ja militaarobjektid. Oblasti juhid on kokku pannud nimekirja 15 kriitilise tähtsusega infrastruktuuri objektist, mille ülesehitamine on olulise tähtsusega, et tagada piirkonna inimeste igapäevane elutegevus. Andmed sõjapurustuste kahjude ja ülesehitustööde kogumaksumuse kohta on hetkel väljatöötamise faasis.

„Ukrainlaste vaprus selles ebaõiglases sõjas Venemaaga väärib meie sügavaimat austust. Võidu eeltingimusel ja ootuses on Zõtomõri oblast valmis alustama kahjustatud infrastruktuuri taastamist ja panustama majanduskoostöösse sõjajärgse Ukraina ülesehitamiseks,“ ütles ESTDEV tegevdirektor Kadri Maasik pärast visiiti Zõtomõri. Hea on tõdeda, et Eesti avaliku ja erasektori ettevõtted jätkavad Ukraina toetamist nii humanitaarabi kui ka pikaajaliste koostöövõimaluste loomise kaudu.

Ukraina ülesehitamisel teeb ESTDEV teeb koostööd välisministeeriumi ja Eesti saatkonnaga Kiievis, samuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja KredEx-iga. Meie eesmärk Ukrainas on pakkuda vastastikku kasulikke koostöövõimalusi Eesti ettevõttete ja teiste doonorriikide- ja organisatsioonidega, lisas Kadri Maasik.

 

Lisanfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.