Eesti ja Uganda – ootamatud partnerid?

Uganda on riik, mis figureerib regulaarselt rahvusvahelise arengukoostöö tegevuskavades ning on sarnaselt paljudele teistele Ida-Aafrika riikidele pigem tuntud oma probleemide kui uuenduslike lahenduste poolest. Väheteada on aga fakt, et Uganda on üks Aafrika kiiremini arenevaid e-teenuste pakkujaid ning kogu riigis valitseb innovaatilistest ideedest pakatav õhkkond, mille ühine eesmärk on juhtida riik kaasavama, õiglasema ja läbipaistvama ühiskonna suunas. Samal ajal on riik jätkuvalt hädas inimõiguste tagamisega ning Uganda president on väljendanud poolehoidu Venemaa agressioonile Ukrainas. See on pannud mitmed Ugandaga töötavad arengukoostööpartnerid keeerulisse olukorda – kuidas jätkata koostööd Uganda keskvalitsusega, kuid jääda kindlaks Euroopa väärtustele ja põhimõttetele.

Katrin Winter

Esmapilgul võib olla raske mõista, miks Uganda on Eesti strateegiliste partnerriikide hulgas, kuidas lähemalt uurides joonistuvad kahe riigi ühishüvid väga selgelt välja. Esmapilgul tundub Eesti panus liiga väiksena arengukoostööd tegevate riikide hulgas, kuid meie kogemus ja oskused e-riigi ning hariduse digiteerimise vallas on teinud meist digihiilase, kellega koostööd soovitakse üle Aafrika. Ugandalased on eriti innukad õppima Eesti kogemusest digiühiskonna ülesehitamisel.

Tehnoloogia kui demokraatia võimaldaja

Uganda Valitsus on seadnud ambitsioonika eesmärgi jõuda 2040.aastaks sinna, kus Eesti on praegu: tehnoloogiat kasutatakse avaliku teenuste pakkumise hõlbustamiseks, plaanide ja otsuste tegemisel kasutatakse hästi organiseeritud ning hallatud andmeid ning riigi ressursse kasutatakse läbipaistvalt. Sellesse ülesehitamise protsessi on Ugandas kaasatud kogu riik alates valitsusest kuni erasektori ja kodanikuühiskonnani, mis on selge märk Uganda liikumisest kaasava ühiskonna poole.

Riigi elanikkond on noor ja tehnoloogia on sujuvalt igapäevastesse tegevustesse lipsanud: uudiste jagamine ja dialoog toimub Twitteris, arveldatakse mobiilse rahaga ja oma riigiga suheldakse läbi e-teenuste.

“Meil on ainulaadne võimalus näidata, et tehnoloogia on suurepärane vahend võimestamaks demokraatiat,
haridust ja majandusarengut, jagades Eesti ekspertiisi ja kogemusi nii era- kui ka avalikust sektorist.“

– Katrin Winter, Ida-Aafrika nõunik

Tugev vundament, mille peale ehitada on olemas ning mis kõige tähtsam, ugandalased ei hoia aegunud süsteemidest kinni vaid on valmis asendama need lahendustega, mis suudavad koos riigiga kasvada ning vajadusel muutuda. Just siin tuleb mängu Eesti oma uuenduste ja e-riigiks kasvamise kogemusega. Meil on ainulaadne võimalus näidata, et tehnoloogia on suurepärane vahend võimestamaks demokraatiat, haridust ja majandusarengut jagades Eesti ekspertiisi ja kogemusi nii era- kui ka avalikust sektorist.

Ametnike teadlikkuse tõstmine 

Võti visiooni jätkusuutlikkuses ning täitumises peitub vastava hariduse kättesaadavuses. Seejuures tuleb lisaks lastele ja kodanikele ka pidevalt avaliku sektori töötajaid koolitada, sest just siin võib tekkida pudelikael, kuhu e-teenuste osutamine takerdub.

Märtsis külastas Eestit delegatsioon, millesse kuulusid erinevate Uganda ministeeriumite esindajad. Visiidi eesmärk oli näha kuidas Eesti ametnikud erinevates valdkondades digilahendusi kasutavad ja koguda infot koolitusprogrammidesse, mis peagi Uganda ministeeriumites peale hakkavad. Avalikud teenistujad, sealhulgas õpetajad, mõistavad oma käsutuses olevate digitaalsete tööriistade väärtust üha enam ja näevad oma rolli nende lahenduste populariseerimisel üha selgemalt, kuid tugev koolituselement aitaks neid tõdemusi kinnistada. Delegatsiooni liikmed olid üllatunud  nähes Eesti ametnikke oma tööst entusiastlikult rääkimas, et nadon uhked selle üle mida nad teevad ning nad näevad oma rolli olulisust riigi edasiviimisel.

Külalised Ugandast tõdesid, et selline entusiasm saab tekkida vaid siis, kui teenistujad mõistavad riigi tulevikuvaadet sügavuti, usuvad selle saavutamisse ja näevad seal selgelt oma rolli. Koolituste käigus soovitakse peale tehniliste oskuste edasi anda ka pikaajaline visioon, kuhu jõudmiseks on e-teenuste kasutamine vältimatu.

Era- ja riigisektori koostöö Uganda Visiooni elluviimiseks

ESTDEVi delegatsioon külastas omakorda Ugandat mai lõpus, et kohtuda kohalike partnerite, ministeeriumite ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Väga kiiresti sai selgeks, et digitaliseerimine ei ole üksnes valitsuse agenda, vaid selle suuna on võtnud kogu riik, sest suuremahuliste muutuse elluviimiseks nähakse e-lahendustes võimalust teha asju paremini, kiiremini ja efektiivsemalt nii avalike teenuste pakkumises, hariduses kui ka ärimaastikul. Valitsus ja nende aeglane tempo ei jäänud teiste sektorite poolt kriitikata, kuid siiski oli tuntav teatud üksmeel riigi tulevikuvaate saavutamise suhtes. Selge on, et innovatsioon ja digitehnoloogiad mängivad Uganda arengus järjest suuremat rolli.

Eestil on ainulaadne positsioon olles juba kohal seal, kuhu paljud riigid digilahenduste abil jõuda kavatsevad. Meie kogemused digiteerimisel ja hariduses on strateegiliselt olulised valdkonnad paljude arengumaade, sealhulgas Uganda, jaoks. Eesti momentum enda positsiooni küll väikese, kuid võimsa liidrina (digi)riigi ülesehitamise valdkonnas kinnitada on nüüd ja praegu ning Ugandas on hetkel meie jaoks tööpõld lai ja pinnas viljakas.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.