Eesti ja Rootsi koostöö Ukraina diplomaatide ja ametnike EL alaste teadmise tõstmiseks

Täna allkirjastasid koostööleppe Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), Rootsi Instituut (SI), Ukraina Välisministeeriumi juures asuv Hennadii Udovenko Diplomaatiline Akadeemia (DAU), Eesti Diplomaatide Kool (ESD) ja Stockholmi Majanduskool Riias (SSE-Riga), et luua 2-aastane õppeprogramm Ukraina diplomaatidele ja kõrgematele riigiametnikele Euroopa Liidu alaste teadmiste suurendamiseks.  

Programmi „Ukraina Euroopa tee“ (Trilateral Professional Capacity Building Initiative „Ukraine’s European Way“) eesmärk on pikaajalise koolitusprogrammi loomine DAU-s, et võimaldada Ukraina diplomaatide ja ametnike süstemaatiline koolitamine EL liitumisega seotud reformide elluviimiseks.

„Ukraina on valinud Euroopa tee, kuid me teame et see nõuab keerulisi reforme ühiskonnas ja oskuslikke läbirääkimisi Euroopa institutsioonidega. Eestil on siin asjakohane jagada oma õppetunde, sest see kogemus on paljudel meist veel meeles,“ selgitas Eva-Maria Liimets, ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi valdkonnajuht.

„Ukraina on edukalt edasi liikumas Euroopa Liidu poolt esitatud seitsme tingimuse täitmisega, seda hoolimata raskest sõjast Venemaa agressiooni vastu. See tähendab aga, et vajadus Euroopa Liidu asjaajamist mõistvate ametnike ja diplomaatide järele on kiiresti kasvamas. Koostöös rootslastega saame aidata seda nõudlust täita,“ lisas Liimets.

Programmi raames saavad Ukraina riigiteenistuja koolitust ja praktilisi teadmisi Euroopa integratsiooni, piiriülese koostöö arendamise, avalike teenuste digitaliseerimise ning infoturbe ja hübriidsõja käigus tekkivate küberohtude vastu võitlemise valdkonnas. Osalejatele antakse ülevaade poliitikakujundamisest ja protsessidest EL-is. Nad tutvuvad EL-i läbirääkimistega seotud praktiliste näidete ja tehnikatega ning saavad teadmisi EL-i ja selle valdkondlikest probleemidest.

Ukraina sai EL kandidaatriigi staatuse 2022 juunis. Täisliikmeks saamiseks on oluline tugevdada Ukraina administratsiooni haldussuutlikkust, eelkõige ühinemislepingu üle läbirääkimisi pidaval tiimil, aga ka vajalike reformide elluviimisega tegeleva laiema administratsiooni haldussuutlikkust.

ESTDEV ja Rootsi Instituut eraldavad ühisalgatuse raames loodud projektile rahalised vahendid. ESTDEV osaleb ka õppeprogrammi sisu ülesehitamisel.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED