Eesti ettevõtetel on suur huvi ja valmidus panustada Ukraina ülesehitamisesse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuht Kadri Maasik kohtus Ukraina ülesehitamise ümarlaual 40 Eesti ettevõtte esindajaga, et arutada Eesti riigiasutuste ja erasektori kaasumisvõimalusi Zõtomõri oblasti ülesehitamisse. Ümarlaua korraldaja, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul oli positiivne näha Eesti ettevõtete suurt huvi ja valmisolekut panustada Ukraina ülesehitamisse.

Kadri Maasik külastas koos Eesti Ukraina saatkonna esindajatega Žõtomõri piirkonda Lääne-Ukrainas, kus kohtus oblasti ja kohalike omavalitsuste juhtidega, et kokku leppida objektid, mille ehitamine või taastamine vajavad kohest toetust.

„Purustused Ukrainas on mastaapsed ja taastamise protsess saab olema pikk ja kulukas. Kohtumised Ukrainas näitasid, et hoolimata sellest, et sõda pole veel lõppenud, on ukrainlased valmis investeerima pikaajalisse majanduskoostöösse. Oleme alles väga algfaasis, kuid ka tänane kohtumine näitab, et Eesti ettevõtjate huvi ja tahe Ukraina ülesehitamisse panustamiseks on suur ja ma loodan, et sellest sünnib vastastikku kasulik koostöö,“ märkis Kadri Maasik, ESTDEV-i tegevjuht.

Žõtomõr Eestile üpriski sarnane piirkond nii suuruselt, rahvaarvult kui ka looduskeskkonna poolest, mistõttu on Eesti ettevõtjatel lihtne seal oma senist kogemust rakendada.

“Kuigi sõja võitmine ja rahu saavutamine Ukrainas on esmatähtis, on teatud piirkondades, näiteks Žõtomõri oblastis, sõjategevus lõppenud, mistõttu kavandatakse seal juba taastamis- ja ülesehitamistöid. See saab olema pikk protsess, kus kõigil Euroopa Liidu riikidel on nii võimalus kui kohustus panustada. Selge on see, et Ukraina ülesehitamine saab järgmistel aastatel olema Eesti ettevõtetele ka oluliseks ekspordiallikaks, mistõttu on tihe suhtlus nii omavahel kui teiste partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes võiksid olla huvitatud oblasti ülesehitamisse panustamisest, väga oluline,“ ütles Andres Sutt.

Suti sõnul võimaldab Ukraina ulatuslik ülesehitamine viia läbi ka vajalikke reforme Ukraina EL liikmeks saamiseks. „Me saame panustada tulevikku vaatava Ukraina ülesehitamisse, kus on kvaliteetne elukeskkond, digi- ja rohelahendustele toetuv majandus ning valitsevad õigusriigi põhimõtted,“ ütles minister. Minister lubas lähiajal Ukrainat ja Zõtomõri oblastit koos äridelegatsiooniga külastada.

Suti sõnul ei peaks Eesti aga piirduma vaid Žõtomõri oblastiga. „Eesti tugevuseks on meie tehnoloogiline võimekus, paindlikkus ja kiire reageerimine ning kõrge kompetentsiga inimeste olemasolu. Näiteks erinevate digilahenduste pakkumine ei saa olla ühe oblasti keskne, vaid võimaldaks panustada kogu riigi taastamisse. Samuti on üheks võimaluseks ka nõustamisteenused ja Eesti know-how pakkumine, mida saab täna teha juba virtuaalselt, olgu see digi või näiteks haridustehnoloogia vallas,“ tõi Sutt näiteid.

Kohtumisel osales üle 40 ettevõtte esindaja nii elektri-, masina-, keemia-, kaitse- ehitus- ja puidutööstuse valdkonnast, toidusektorist, aga ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast. Ettevõtjad tundsid enim huvi selle vastu, kuidas Ukraina ülesehitamise protsess ja toetusmeetmed Euroopa-üleselt jagatakse ning kuidas jõuaks abi kõige kiiremini sinna, kus seda vaja.

Ukraina ülesehitamist koordineerib Eestis välisministeerium koostöös rakenduspartneri ESTDEV-iga. Alates augustist alustab välisministeeriumis tööd ka Ukraina ülesehitamise erisaadik Andres Rundu. Lisaks arutavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos välisministeeriumi, ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja KredExi ühendasutusega täiendavate võimaluste üle, kuidas Eesti ettevõtjaid Ukrainas kohapeal toetada.

Allikas: https://www.mkm.ee/uudised/sutt-ukraina-ulesehitamise-umarlaual-eesti-ettevotetel-suur-huvi-ja-valmidus-panustada

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.