Eesti erakorraline abi sõjaolukorras Ukrainale ulatub üle 550 000 euro

Eesti välisministeeriumi eraldatud erakorraline abi Ukrainale aitab leevendada rindejoonel elevate inimeste kannatusi ning toetab rahvusvaheliste organisatsioonide tööd Ukraina abivajaduste kaardistamisel ja abi osutamisel.

200,000 eurot rahvusvahelistele organisatsioonidele

Välisministeerium annetab humanitaarabi organisatsioonidele 200 000 eurot, et tagada tõhus koostöö Ukraina elanike abivajaduste kaardistamisel ja abi osutamisel. „Praegu on olulisem kui kunagi varem näidata Ukrainale ja Ukraina inimestele, et nad ei ole üksi, ja jätkata igakülgse toetusega. Väga tähtis osa selles on humanitaarabil, et leevendada inimkannatusi ning kaitsta ja aidata Ukraina kriisipiirkondade elanikke, kes on sõjaolukorras kõige haavatavamad,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Välisministeerium eraldas 100 000 euroga ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR), kelle tegevuse eesmärk kaitsta pogenike õigusi ja tagada neile peavari ja esmatarbevahendid. Ülejäänud 100 000 eurot eraldati ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroole (OCHA), kelle ülesanne onn tagada infovahetus ja koostöö humanitaarabiagentuuride vahel.

351 700 eurot rindejoonel asuvate linnade ja külade ealnikele

Välisministeerium eraldab Ukrainale täiendavalt 351 700 eurot vajaduspõhiseks humanitaarabiks, et toetada Ukraina idaosa kontaktjoone lähedal elavaid inimesi ja aidata Ukrainal valmistuda võimalikuks migratsiooniohuks.

Toetus on mõeldud talvel hakkama saamiseks, näiteks küttepuude, esmatarbevahendite, soojade tekkide või riiete soetamiseks. Majanduskeskkonna halvenemise tõttu võib osutuda vajalikuks ka individuaalne abi: toit, hügieenitarbed ning meditsiiniline ja psühhosotsiaalne toetus rindeäärsete külade elanikele.

Kokku 60 000 euroga viivad tegevused ellu Eesti vabaühendused MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Pagulasabi koostöös Ukraina kohalike omavalitsuste, sotsiaaltöötajate ning partneritega, kes teavad kõige paremini elanike abivajadusi ja toetust vajavaid perekondi. Mondol ja Eesti Pagulasabil on pikaajaline kogemus humanitaarabi andmisel Ukraina idaosas ja nad on olnud välisministeeriumi partnerid alates 2014. aasta Ukraina humanitaarkriisist, korraldades ka annetuste kogumise kampaaniat „Ukraina Heaks“.

Eesti Punane Rist abistab kohalikke elanikke 30 000 euroga Ukraina Punase Risti seltside vahendusel, pakkudes nii materiaalset abi kui ka psühhosotsiaalset toetust konfliktipiirkonna emotsionaalselt kurnatud elanikele. 100 000 euroga osutab Rahvusvahelise Punase Risti Komitee koos kohalike Punase Risti seltsidega tervishoiuabi kontaktjoone läheduses, kus sõjategevuse tagajärjed on kõige tuntavamad.

Samuti toetab Eesti Ukrainat, et aidata valmistuda võimalikuks migratsiooniohuks, vastates koos teiste Euroopa Liidu riikidega Ukraina abipalvele. Koostöös Päästeametiga saadab välisministeerium veebruari jooksul Ukraina Piirivalvele varustust 161 700 euro väärtuses. Saadetis sisaldab kuut telki koos magamiskottide, välivoodite, telgisoojendite, diiselgeneraatorite ja lisatarvikutega, et pakkuda inimestele ajutist peavarju. Annetuse eesmärk on aidata tõsta Ukraina valmisolekut võimalikus hädaolukorras.

Loe lisaks: 

 

Lisainfo: [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.