Eesti allkirjastas koostöölepingu USAID-i ja Rootsiga digioskuste ja majanduse arendamiseks Moldovas

Koostöölepingule kirjutasid alla Doina Nistor, Future Technologies Activity direktor (keskel) ja ESTDEV-i tegevjuht Kadri Maasik (paremal).

 

Digialase arengukoostöö hoogustamiseks Moldovas sõlmisid täna Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Chremonics International, USAID-i ja Rootsi rahastatud Future Technologies Activity programmi rakendusagentuur koostöölepingu. Koostööleping 2022–2026 keskendub Moldova haridussektori digitaliseerimisele, digiõppe ja noorte digioskuste arendamisele ning haridusinnovatsiooni soodustava majanduskeskkonna loomisele.

„ESTDEV tervitab koostööd Chremonics Internationali, USAID-i ja Rootsiga Moldovas. Eesti on viimaste aastakümnete jooksul tugevalt panustanud oma haridussüsteemi edendamisse, selle jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tõstmisesse, et laste õpitulemused oleksid maailma tasemel ja lapsed ise tulevikuks hästi ettevalmistatud. Meie kogemus näitab, et lisaks tulemuslikule juhtimisele ja moodsatele õppekavadele on oluline ka idufirmade tegevuseks tingimuste loomine. Just idufirmad on need, kes pakuvad noortele inspireerivat tööd ja loovad seeläbi innovaatilisi lahendusi kogu sektori edasiseks arenguks. Neid kogemusi oleme rõõmuga valmis jagama Moldovaga. Nähes Moldova huvi ja indu digihariduse ja –oskuste arendamiseks, toetudes meie endi, USAID-i ja Rootsi oskusteabele ja rahastusvõimalustele, suudame me koos toetada Moldovat oma arengueesmärkide täitmisel,” sõnas Kadri Maasik, ESTDEV-i tegevjuht.

„USAID Moldoval on hea meel alustada koostööd ESTDEV-iga Future Technologies Activity raames, koos teise rahastaja Rootsiga, et toetada Moldova digihariduse ja ettevõtluse arendamist. Maailmatasemel haridussüsteem ja tähelepanuväärne idufirmade ökosüsteem teevad Eestist Moldovale suurepärase partneri. Arendades digipedagoogikat ja tuleviku klassiruumi mudelit, suurendades haridussektori digivõimekust, aitavad ESTDEV, USAID ja Rootsi Moldova õppuritel saada vajalikke teadmisi ja oskusi, et end ette valmistada tuleviku töökohtadeks, mis vajalikud majanduse arenguks. Investeerides täna ettevõttesõbralikkesse ja idufirmasid arendavatesse algatustesse, paneme me aluse järgmiste suurte äriideede sünniks ja teostuseks,” lisas Scott Hocklander, USAID Moldova missiooni juht.

„Rootsil kui Future Technologies Activity kaasdoonoril USAID kõrval on väga hea meel teha koostööd ESTDEV-iga digihariduse ja ettevõtluse toetamisel Moldovas. Eesti arengutee – investeerida investeerides tulevikuoskustesse, digitaliseerimisse ja innovatsiooni – on Moldovale suurepärane eeskuju. Soovime edukat koostööd USAID-i, meie Eesti kolleegide ning Moldova valitsuse, akadeemiliste ringkondade ja erasektoriga, et ehitada üles Moldova äri- ja haridusökosüsteem, millest saavad kasu üliõpilased, spetsialistid ja ettevõtted veel aastaid. Meie koostöö järgmise nelja aasta jooksul aitab Moldoval kujuneda tehnoloogia ja innovatsiooni liidriks ja saada sünnikohaks dünaamilistele ja jätkusuutlikele ettevõtetele,” kommenteeris Adam Amberg, Rootsi arengukoostöö juht Moldovas.

Lisainformatsioon:

Elizabeth Fustos
Future Technologies Activity, funded by USAID & Sweden
Tegevjuhi asetäitja
Email [email protected]

Kristel Rillo
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV)
Digipädevuste ja e-hariduse programmijuht
Email [email protected]

Tiina Joosu-Palu
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV)
Kommunikatsioonijuht
Email [email protected]

 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.