Algas arhitektuurikonkurss Ukraina peremajade tüüpprojekti leidmiseks 

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), Eesti Arhitektide Liit (EAL) ja Kultuuriministeerium kuulutavad välja arhitektuurikonkursi Ukrainasse ehitavate kaasaegsete peremajade tüüpprojekti loomiseks. Loodav peremaja peaks olema tehaseliselt toodetav puithoone, kergelt kohandatav erinevatesse piirkondadesse ning andma vanemateta lastele turvalise ja tavaperedele sarnase kasvukeskkonna. Konkursitööd peavad valmima Eesti ja Ukraina arhitektide koostöös 11. juuliks 2023.

Ukrainas on hinnanguliselt 25 000 vanemateta last, kes elavad vanades internaatkooli tüüpi lastekodudes. Juba enne sõda alustas Ukraina reformi lastekodude asendamiseks väiksemate perekodudega, kus orvuks jäänud lapsed saaksid üles kasvada tavaperedele sarnases elukeskkonnas. Eesti on valmis Ukrainat toetama selle reformi elluviimisel ning pakkuma Ukrainasse loodavatele perekodudele kõrgetasemelise arhitektuuriga prototüübi, mis vastaks Euroopa Liidus kehtivatele kvaliteedi ja kestlikkuse nõuetele.

„Venemaa verise sõja tõttu kasvab Ukrainas orbude hulk, aga võimalused lastele kasuperede leidmiseks kahanevad. Peame Ukraina ülesehitamisel looma kaasava keskkonna, mis on jätkusuutlik ning lähtub Euroopa Liidus tunnustatud põhimõtetest. Kutsun kõiki Eesti arhitekte panustama siia konkurssi, et vanemad kaotanud laste lapsepõlv jääks neile seonduma turvalise kodumaja ja koduõuega. See on vähim, mida me teha saame,” ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Konkursil otsitakse kõrgetasemelise arhitektuuriga puithoonet, mis oleks tehaseliselt toodetav, kohandatav erinevatele tühjadele kruntidele ja vastaks sõjas vanemad kaotanud laste vajadustele. Peremaja peab andma kodutunde kuni kaheksale lapsele ja neid kasvatavatele perevanematele ning tagama ligipääsu ja kasutusmugavuse ka erivajadustega pereliikmetele. Võistlustingimused on allalaetavad riigihangete registrist.

“Arhitektuurivõistluse tulemusena sündiv peremaja tüüpprojekt peaks nutikalt ühendama Eesti parimad oskused puithoonete tehaselise tootmise,  kaasaegse ruumiloome ja Eesti kogemuse asenduskodude süsteemi ülesehitamisel. Selle projekti elluviimine annab Ukraina arhitektidele ja kohalikele omavalitsustele hea võimaluse tutvuda Euroopa Liidus kehtivate nõuete ja standarditega peremajade ehitamisel,“ ütles ESTDEV-i Ukraina ehitusprojektide juht Tarmo Needo.

Lisaks uuenenud peremaja kontseptsioonile on Ukraina kontekstis oluline ka avaliku võistluse formaadi kasutamine. Võistluse korraldamisse on kaasatud EAL, kel pikaajaline kogemus arhitektuurikonkursside läbiviimisel.

“Eesti avaliku sektori pikaajaline kogemus tellida uued hooned läbi avalike arhitektuurivõistluste näitab, et just nii saame parima võimaliku arhitektuurilahenduse ning ühtlasi on see ka tõhus meetod korruptsiooni vältimiseks,“ ütles EAL-i president Andro Mänd.

Arhitektuurikonkursil osalemise eelduseks on, et projekt valmib Eesti ja Ukraina arhitektide ühistööna, mille eesmärk on Ukraina arhitektide erialane toetamine ja sealset konteksti ja ruumikultuuri tundvate inimeste kaasamine. Võidutöö puhul on see oluline ka ehitusloa saamise ja autorijärelevalve teostamise seisukohalt. Arhitektuurikonkursi võistlustingimused on kooskõlastatud Ukraina Arhitektide Liiduga.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 11.07.2023. Võistluse preemiafond on 20 000 eurot, fondi rahastavad Kultuuriministeerium, ESTDEV ja Thermory.

Võistluse žüriisse kuuluvad ESTDEVi poolt Tarmo Needo, Eva-Maria Liimets ja Anna Silem, Kultuuriministeeriumi poolt Johanna Jõekalda, EALi poolt Andro Mänd ja Siiri Vallner, Ukraina Arhitektide Liidu poolt Olena Oliynyk.

25.mail algusega kell 15 toimub konkursil osalemisest huvitatutele infotund. See toimub veebis Teamsi rakenduses aadressil https://bit.ly/3IdsvGg. Infotund salvestatakse ja avaldatakse Eesti Arhitektide Liidu kodulehel http://www.arhliit.ee.  Kohale tulijatel on palutud kaasa võtta isikut tõendav dokument. Lisainfo [email protected].

Arhitektuurivõistlus on osa suuremast koostööst Kultuuriministeeriumi ja ESTDEV-i vahel, mille eesmärk on tagada Ukraina ülesehitamisel Davosi kvaliteetse ruumikultuuri põhimõtete järgimine. Nende kohaselt peab ülesehitustööde käigus loodav keskkond sisaldama ka kultuurilisi kihistusi ja looma uut väärtust.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED