ESTDEV idapartnerlusriikides ja Balkanil

ESTDEV-i rakendusprogramm idapartnerlusriikides ja Balkanil põhineb Eesti välispoliitika arengukava 2030 eesmärkidel, Arengukoostöö ja humanitaarabi programmil 2022–2025 ja maastrateegiatel. 2021. aastal viidi Eesti osalusega projekte ellu Ukrainas, Gruusias, Moldovas, Valgevenes, Armeenias, Kõrgõzstanis ja Põhja-Makedoonias. Suurimad rahastajad olid lisaks Eesti riigile Norra välisministeerium, Euroopa Komisjon ning ÜRO Projektiteenuste Organisatsioon (UNOPS).

Euroopa Liidu idapartnerite toetamine on olnud pikka aega olulisel kohal Eesti välispoliitikas. Eesti on toetanud idapartnertnerite õigust teha ise oma välispoliitilisi valikuid, kaitsnud partnerite suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning edendanud nende integratsiooni Euroopa Liiduga. Eesti esmane huvi Euroopa Liidu idanaabruses on demokraatliku ja õigusriigil põhineva turvalise ja majanduslikult eduka naabruskonna edendamine ning selle järkjärguline lõimimine EL-iga. Eesti on valmis jätkuvalt panustama idapartnerite arengueesmärkide saavutamisse oma oskusteabe ja rahaliste vahenditega.

ESTDEV-i idapartnerlusriikide rakendusprogrammi prioriteedid

Partnerriigid ja prioriteetsed arengukoostöövaldkonnad

  • Ukraina – heade valitsemistavade toetamine, sealhulgas korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste e-lahenduste arendamine; sõltumatu meedia tugevdamine; väikeettevõtluse edendamine.
  • Gruusia – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
  • Armeenia – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
  • Moldova – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
  • Põhja-Makedoonia – digiarengu hoogustamine.
  • Kõrgõzstan – digiarengu hoogustamine.
  • Valgevene – eksiilis asuva Valgevene sõltumatu meedia toetamine; väärinfoga võitlemise võimestamine. Projektitegevused ei toeta Valgevene praegust administratsiooni.

Idapartnerlusriikide projektiportfell

ESTDEV-i projektiportfellis idapartnerluriikides ning Balkanil on 1. septembri 2022 seisuga 55 projekti, kogusummas on 8,6 miljonit eurot. Neist 47 projekti viiakse läbi Eesti rakenduspartnerite poolt ning 8 projekti on ESTDEV-i hallata.

Kontaktid

Marika Kundla, projektide spetsialist
[email protected]