Eelinfo: Maailmahariduse taotlusvoor

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on novembris välja kuulutamas maailmaharidusele suunatud taotlusvooru. Vooru läbiv eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna sealhulgas laste ja noorte teadlikkust rahvusvahelistest arengueesmärkidest ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtetest. Taotlusvooru eeldatav eelarve on 60 000 eurot.