Djibouti, Keenia, Somaalia: Digivalitsemise ja küberturvalisuse algatus Aafrika sarve regiooni riikides

Toimumisaeg: 01.04.2022 – 31.03.2024.

Riigid: Djibouti, Keenia, Somaalia.

Kirjeldus: Digivalitsemise ja küberturvalisuse algatuse peamine eesmärk Aafrika sarve regioonis on piirkonna riikide valitsuste toetamine e-valitsemise juurutamisel ja inimkesksete e-teenuste pakkumisel. Projekti raames valmivad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse osalusel digiküpsuse uuringud Djibouti, Keenia ja Somaalia kohta ning teenuste juurutamise teekaardid, mis on aluseks edasiste tegevuste kavandamisel e-teenuste arendamiseks nendes riikides.

Sihtrühm: Djibouti, Keenia, Somaalia valitsused ja kodanikud.

Partnerid: GIZ (German Development Agency), ITU (International Telecommunication Union), DIAL (Digital Impact Alliance).

Rahastus: GIZ, ESTDEV.

Eelarve: 365 000 EUR.