Development Cooperation Partnership (DCP) 10. voor

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab 14. septembril 2022 välja

KAASRAHASTUS TAOTLUSVOORU

Ukraina arengu toetamiseks

Taotlusvooru eelarvemaht on 400 000 eurot.

1. Lähteülesanne

Ameerika saatkond Kiievis korraldatud taotlusvooru oodatakse osalema Kesk-ja Ida-Euroopa riikidest pärit taotlejaid. Tegemist on koostöövormiga, millega kaasrahastavad Eesti ja USA valituks osutuvaid projekte võrdselt 50:50 põhimõttel.

Projektitegevuse eesmärk

 • toetada Ukraina arengut demokraatia ja vastupanuvõime tugevdamises, energia- ja küberjulgeoleku, ettevõtete konkurentsivõime edendamise ning ühiskonna vastupidavuse ja kaitse osas.

Taotlusi oodatakse alljärgnevas valdkondades: 

 • Energia- ja küberjulgeolek (Energy and Cyber Security)
 • Ettevõtete konkurentsivõime edendamine (Access to Western Markets)
 • Vastupanuvõime ja demokraatia tugevdamine (Strengthening Resilience through Democratic Consolidation)
 • Ühiskonna vastupidavus ja kaitse (Societal Resilience & Protection)

2. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2022–2025 programmis sätestatuga.

USA taotlusvooru tingimused leitavad siit: Notice of Funding Opportunity – DCP Program Round 10

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Eesti kaasrahastuse saamiseks palume planeerida projekti üldsummas maksimaalselt 200 000 EUR, mille rahastus jaotub 50:50 põhimõttel võrdselt Eesti ja USA vahel;
 • projektide kestvus 6-18 kuud, projektide algusaeg veebruar-märts 2023.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel estdev.ee  ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 08.09.2022 otsusega nr 1-2/36 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti • projekti eesmärgipärasus ja teostatavus – osakaal kuni 45% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet– osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti majanduslik tõhusus – osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest;
 • taotleja suutlikkus – osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine – osakaal kuni 15 % maksimaalsest koondhindest.

5. Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoober 2022.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://www.estdev.ee

Lisateave: Marika Kundla [email protected], + 372 530 699 50