Idapartnerlusriigid: Demokraatlike protsesside, õigusriigi ja hea valitsemistava tugevdamine

Toimumisaeg: 01.04.2018–31.12.2022.

Riigid: Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina, Armeenia, Aserbaidžaan.

Kirjeldus: Projekti peaeesmärk on anda edasi Eesti teadmisi ja oskusi, et aidata idapartnerlusriikide erinevate demokraatliku valitsemistava ja Euroopa Liidu lõimumisega seotud reformiprotsessidega. Eelkõige keskendub projekt valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelise koostöö arendamisele. Idapartnerlusriigid peavad Eestit vajalikuks partneriks tänu meie üleminekukogemusele ja demokraatlike protsesse toetavatele edukatele reformidele. Eriti ollakse huvitatud konkreetsest ja praktilisest nõust ning juhendamisest protsesside kohta, mida Eesti erinevad ametkonnad ja institutsioonid on ise oma arengus läbinud. Projekt võimaldab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusel (ESTDEV) pakkuda idapartnerlusriikidele täpselt sihitud ja vajaduspõhist tuge, kaasates vastavaid valdkonnaeksperte Eesti ministeeriumitest, ametkondadest ja kodanikuühendustest.

Rahastus: ESTDEV.

Eelarve: 473 110 eurot.