Demokraatia edendamine Ukrainas

Voor on lõppenud.

Tähtaeg: 7.01.2022.

Ameerika saatkond Kiievis korraldatud vooru oodatakse osalema 11 taotlejat (v.a erasektor) Kesk-ja Ida-Euroopa riikidest. Tegemist on koostöövormiga, millega kaasrahastavad Eesti ja USA valituks osutuvaid projekte võrdsel põhimõttel. Tulenevalt 01.01.2021 jõustuvast uuendatud arengukoostöö ja humanitaarabi määrusest ning soovist muuta kaasrahastamist taotlejate jaoks lihtsamaks, on kaasrahastamise protsessmuutumas. Avalduste menetluse ning kaasrahastamise korraldamise (nagu ka muu projektidega seonduva) võtab välisministeeriumilt üle Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV).

Oluline info: Tulenevalt USA administratsiooni Summit for Democracy initsiatiivist, kuhu Eesti soovib riigina panustada, kaasrahastab Eesti välisministeerium koostöös ESTDEV-iga seekord USA seatud vooru alateemadest kolmandat ehk demokraatia edendamise teemalisi projektitaotlusi kirjeldusega: Strengthening Resilience through Democratic Consolidation:  The U.S. Embassy Kyiv’s Office of Assistance Coordinator will consider proposals that build greater democratic resilience in Ukraine.  This could include proposals to strengthen independent media and civil society organizations, combat disinformation, improve media literacy, bolster democratic institutions, and increase government transparency and accountability, including through e-governance capabilities and other efforts needed to narrow the space for corruption to occur.“

Protsessi üldkulg:

  • Eesti kaasrahastuse saamiseks palume planeerida projekti üldsummas maksimaalselt 200 000 USA dollarit, mille rahastus jaotub 50 võrdselt Eesti ja USA vahel;
  • taotlused palume esitada 7. jaanuariks aadressil [email protected];
  • Eesti kaasrahastusotsused saabuvad ESTDEV-ilt jaanuari keskel;
  • valituks osutunud taotlused (koos ESTDEV kinnituskirjaga Eesti kaasrahastuseks) tuleb esitada USA saatkonnale Kiievis 31. jaanuariks;
  • USA lõplikud otsused laekuvad märtsis või aprillis, projektid algavad juunis või juulis 2022. aastal ning nende pikkus on 6–18 kuud.

 

Täiendav info:

  • Palun esitage Eesti kaasrahastuse saamiseks taotlus Eesti arengukoostöö vormi kaudu. Taotluses kirjeldage kogu projekti.
  • USA-le tuleb hiljem esitada taotlus USA rahastusvõimaluse dokumendis toodud punktide alusel. Taotlemise lihtsustamiseks võib Eesti taotluse kirjutada inglise keeles.
  • Kokkuleppel USA saatkonnaga Kiievis võivad Eesti taotlejad kasutada Eesti arengukoostöö eelarve vormi, seal näidata kogu eelarve jagunemine Eesti ja USA vahel vastavates tulpades ehk manuses olevat eelarve vormi võib esitada nii Eestile kui USA-le.
  • Kaasrahastust hindava komisjoni kutsub kokku ESTDEV.