Botswana

Botswana on Eesti arengukoostöö üks uuemaid sihtriike, kuigi Eesti ettevõtted on Botswana e-riigi ülesehitamisse panustanud aastaid. Näiteks on Eesti ettevõte Nortal  alates 2017.a. aidanud üles ehitada Botswana maksuhalduse ja tulude kogumise lahendust, et suurendada tulude kogumist ja vähendada halduskoormust.

Eesti oluliseks prioriteediks on Botswana digipöörde toetamine, k.a. ärikliima parandamine, digiteenused, andmekaitse, küberjulgeolek, digitaalettevõtlus, idufirmade ökosüsteemi arendamine ning e-valitsemise teenused.

1. septembri 2023 seisuga Eestil Botswanas käimasolevaid projekte ei ole.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Botswanas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Botswanas

  • Digipööre riikliku digiküpsuse kaardistamine, digipädevuste tõstmine, olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine, andmevahetus, küberkaitse, e-riigi teenused.
  • Ettevõtlus start-up ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas, noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul, digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus – digioskused, ettevõtlusoskused, keskkonnateadlikkus jm.

Olulised dokumendid