Botswana

Botswana on Eesti arengukoostöö mõistes uus sihtriik. Eesti ettevõtted on Botswana e-riigi ülesehitamisse panustanud aastaid, kuid seades Botswana ka arengukoostöö prioriteediks suudame nii toetada Eesti ettevõtteid jaorganisatsioone, kes tegutsevad Botswanas, kui ka luua sihtriigis kestvat ja süstematiseeritud digiarengut.

ESTDEV keskendub 2022. aastal Botswana konteksti tundmaõppimisele ning kaardistab partnereid ja võimalusi Eesti ekspertiisi rakendamiseks Botswanale prioriteetsetes valdkondades.  1. september 2022 seisuga Botswanas aktiivseid projekte ei ole.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Botswanas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Botswanas

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.

Olulised dokumendid