Armeenia, Gruusia, Ukraina: Kohalik vastutus demokraatia eest: läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil

Toimumisaeg: 01.09.2019–31.08.2022.

Riigid: Armeenia, Gruusia, Ukraina.

Kirjeldus: Projekti eesmärk on julgustada Gruusia, Armeenia ja Ukraina kohalikke omavalitsusi tegema muudatusi demokraatia parandamiseks ja võtma vastutust demokratiseerimise eest, selle asemel et oodata keskvalitsuselt juhiseid. Kaasates kodanikuühiskonna organisatsioone, suheldes meediaga ning avalikustades asjakohaseid aruandeid, saavad omavalitsused muuta otsustusprotsesse läbipaistvamaks ning tõsta seeläbi kohaliku elanikkonna usaldust valitsuse vastu. Projekt näitab sihtriikides elavatele inimestele praktikas, et koostööd tehes saavad asjad muutuda isegi ilma soovitud täielike õiguslike raamistiketa. Kaasava lähenemisviisiga kinnitatakse elanikele, et omavalitsuse ideed ja otsused on võimalikult tõhusad ja tulemuslikud. Erilist tähelepanu pööratakse ka naiste otsustusprotsessis osalemise suurendamisele, et valitsemine oleks kaasavam ja võrdsem.

Sihtrühm: Kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid viies Armeenia ja Ukraina ning kümnes Gruusia regioonis.

Dokument: Grant Agreement.

Lisalepingud: Püsikliendilepingud on sõlmitud ettevõtetega AS GoTravel ja AS Estravel reiskorraldusteenuste jaoks projekti kestvuse ajaks kuni 330 000 euro ulatuses.

Partnerid:

  • Ukraina Kriisimeedia Keskus, partnerlusleping summas 169 999 eurot;
  • Gruusia Vägivallavastane Võrgustik, partnerlusleping summas 250 259 eurot;
  • Armeenia Ülikooliharidusega Naiste Assotsiatsioon, partnerlusleping summas 163 960 eurot.

 

Rahastus: Norra välisministeerium.

Eelarve: 2,6 miljonit eurot.