Gruusias toimus Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

Koostöös MTÜ Mondoga korraldatud arvamusfestivali Tbilisis tõi kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle. 

Gruusia esimese arvamusfestivali avas Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand. “Festival toob kokku poliitikakujundajad, ametnikud, eksperdid, teadlased jt, kuid samuti ka teised kõik teised ühiskonna liikmed. Arvamusfestivali puhul on oluline, et igaüks, kellel on mõni küsimus või mure, saab seda väljendada ning saab sellele ka vastuse. Sellised üritused õpetavad meid üksteist kuulama ja üksteiselt õppima,” kommenteeris Kaljurand arvamusfestivali olulisust.

“Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa suhtes käimasolevas täieulatuslikuks sõjategevuses Ukraina vastu ning siseriiklikud arengud vaba sõna ja kodanikuühiskonna kammitsemiseks. Sõna- ja tegutsemisvabadus on kirjeldamatult suur väärtus, mida kogeme Eestis vabaühendusena töötades. Tee siia on olnud pikk ning selle lahutamatuks osaks on olnud riigi demokraatlik areng, erimeelsuste tolereerimine, oskus teineteist kuulata ja ühiskonnana rahumeelselt keerulistel teemadel arutleda. Arvamusfestival formaadina kõike seda toetabki ning oleme näinud selle järele vajadust ka Gruusia ühiskonnas,” sõnas MTÜ Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski.

“Me tunneme demokraatia hõlpsalt ära siis, kui seda ei ole. Keerulisem aga on luua eeldusi demokraatia toimimiseks. Kodanikuühiskonna tugevdamine on üks tunnustatud viis selliste eelduste toetamiseks ning just seda elementi aitabki arvamusfestival täita. Loodame, et tänavune esimene arvamusfestival Tbilisis aitab ka seal luua inimestele populaarse kohtumispaiga tasakaalukaks aruteluks,” ütles ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi valdkonna juht Eva-Maria Liimets.

Festivali jooksul toimusid viiel laval arutelud ettevõtlusest demokraatiani. Arutlusele tulid näiteks Gruusia noorte tänased väljakutsed, jalgratta roll Tbilisi linnakultuuris, korrakaitseorganite õiguste piirid aga ka rahvusvaheline vastutus Venemaa agressiooni valguses.

“Pole mingi saladus, et Gruusia on poliitiliselt üha enam polariseerunud. See on suur oht meie riigile, kuna tekitab ühiskonnas arusaamatusi ja omavahelisi pingeid. Arvamusfestival on oluline samm nende pingete maandamiseks. Meil on väga palju teemasid, millest saame koos rääkida, hoolimata igaühe poliitilistest vaadetes. Omanäolise platvormina on arvamusfestival just sobiv selliseks dialoogiks,” ütles Mikheil Lazginiani, Tbilisi arvamusfestivali korraldavast organisatsioonist World of Tolerance.

Koostöös Mondoga toimub sel sügisel Gruusias kokku kaks arvamusfestivali, üks Tbilisis ja teine 20. oktoobril Zugdidis, mille korraldamist veab eest Mondo pikaajaline partner Assotsiatsioon Merkuri. Arvamusfestivalid Gruusias toimuvad Mondo projektist, mida rahastab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV).

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED