Gruusia rakendab Eesti kogemust haridusvaldkonnas ja Euroopa Liiduga lõimumises

Eesti arengukoostöö Gruusias keskendub demokraatia tugevdamisele ning hariduse kvaliteedi tõstmisele. Eelmisel nädalal võõrustas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) Gruusia suursaadikut Eestis Archil Karaulashvili’t, et arutada seniste algatuste edukust. Suursaadiku hinnangul on projektide fookus olnud täpselt seatud ja seetõttu on tegevused olnud edukad. Järgmise suurema teemana Eesti ja Gruusia vahelises partnerluses näeb Karaulashvili Gruusia ettevalmistuste toetamist liitumisel Euroopa Liiduga.

“Eesti ja Gruusia koostöö haridusvaldkonnas on olnud tõeline edulugu,” kommenteeris Anna Silem, ESTDEV-i Idapartnerlusbüroo projektijuht. “Väikestest koolidevahelistest projektidest on aastatega välja kasvanud usalduslik ja tugev koostöö riiklikul tasandil. Näiteks nõustavad Eesti ekspertid Gruusia haridusministeeriumit Gruusia haridussüsteemi võimestamisel ning üldhariduse kvaliteedi tõstmisel.”

Hariduse vallas on Eesti abistanud Gruusiat riiklike õppekavade ajakohastamisel, õpetajate koolitamisel ja kutsehariduse edendamisel.

“Kindlasti jätkame panustamist, et aidata Gruusiat nende haridussektori reformimisel ja e-hariduslahenduste juurutamisel koolisüsteemi. Gruusia toetamine EL väärtusruumi omaks võtmisel on kindlasti üks meie tulevase koostöö võtmevaldkondi,” ütles Eva-Maria Liimets, ESTDEV-i Idapartnerlusbüroo strateegianõunik.

Gruusia on olnud Eesti arengukoostöö strateegiline partner ja prioriteetne sihtriik juba üle 15 aasta. “Saame uhkusega öelda, et oleme selle aja jooksul väga palju Gruusiasse panustanud. Meie mudelid on üle võetud, neid on kohandatud ning neist on saanud Gruusia mudelid. Meie kogemust hinnatakse kõrgelt ja oleme alati teretulnud partner,” ütles Riina Kaljurand, Eesti suursaadik Gruusias.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Gruusiat ligi neljateistkümne miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on koos Eesti era- ja avaliku sektori ning mittetulundusühingutega Gruusias ellu viidud üle 400 projekti.

Praegu toetab ESTDEV Gruusias 7 projekti, mida viivad seal ellu Cognuse OÜ, Eesti Diplomaatide Kool, Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Eesti Maaturism ja SA Tartu Loomemajanduskeskus.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED