ESTDEVi uus projekt toetab Moldova sisejulgeolekuüksuste võimestamist

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) delegatsioon külastas Moldova sisejulgeolekuüksuste võimestamise projekti raames Moldova siseministeeriumi ja Ştefan cel Mare Politseiakadeemiat, kus kohtuti valdkonna tippametnike ja sisejulgeoleku ekspertidega. 

Projekti peamised eesmärgid on seotud sisejulgeolekuüksuste teadmispagasi suurendamisega demokraatlike valitsemispraktikate rakendamisel avaliku korra tagamiseks. Moldova siseministeerium on selleks välja töötanud arengukoostöö rakenduskava, mille paremaks elluviimiseks soovib ESTDEV antud projekti raames võimestada Moldova sisejulgeoleku valdkonda avaliku korra praktikate rakendamisel, mis on vajalikud nende Euroopa Liiduga (EL) liitumiseks tarvilike reformide elluviimisel.

“Antud projekti raames on plaanis pakkuda Moldova siseministeeriumile ja allasutustele mentorlust sisejulgeoleku valdkonnas. Ekspertide toetus aitab siseministeeriumil aktsepteerida ja praktiliselt rakendada kaasaegseid Euroopa lähenemisi sisejulgeoleku küsimustes, et toetada oma riigi püüdlusi EL liikmesriigi staatuse suunas,” selgitas ESTDEVi projektijuht Rando Kruusmaa.

Kohtumiste käigus arutati projektiga elluviidavaid tegevusi, hõlmates siseturvalisusega seotuid valdkondi, näiteks integreeritud piirihaldust, õppekavade kaasajastamise küsimusi, olukorrateadlikkuse loomise ja seonduva väljaõppe aspekte ning vabatahtlike ühenduste kaasamist siseturvalisuse tagamisel.

“Siseturvalisus on oluline osa rahvusvahelisest arengukoostööst. Moldova on selles valdkonnas küsinud tuge riigis nii turvalisema keskkonna loomiseks kui ka vajalikeks moderniseerimisteks, mis toetavad Moldova püüdlusi Euroopa Liiduga liitumiseks. Eestil on Moldovaga tuvalisuse valdkonnas pikaajaline usalduslik koostöö, mis võimaldab juba meil rakendatud sisejulgeoleku praktikaid kohapeal koostöös vastava valdkonna asutustega edasi viia ja rakendada,” rääkis Euroopa Liidu Idanaabrite regioonijuht Lauri Luht.

Projekti aitavad ellu viia ESTDEV-i partnerid MTÜ Organization for Development, Security and Sustainment, Sisekaitseakadeemia, Politsei- ja Piirivalveamet, MTÜ Eesti Naabrivalve ja SensusQ.

“Moldova sisejulgeolekuüksuste võimestamise” projekti eelarve on 126 000 EUR ning see kestab 01.06.2023-31.12.2023.

Eesti on toetanud Moldova arengukoostööprojekte alates 2000. aastast ning Moldova on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 261 projekti. 1. septembri 2022 seisuga on Moldovas 9 käimasolevat projekti.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED