Esimene grupp Ukraina amputatsioonijärgse taastusravi spetsialiste lõpetas koolituse Eestis

Kakskümmend Ukraina tervishoiutöötajat lõpetas täna amputatsioonijärgse taastusravi koolituse. Koolitusprogramm keskendus Kiievi ja Žõtomõri haiglates täiendusravi pakkuvate meeskondade teadmiste ja oskuste tõstmisele kaasaegsete taastusravi põhimõtete ja võimaluste kohta. Taastusravi kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmine on Eesti arengukoostöö üks eesmärke Ukraina ülesehitamisel.  

Ukrainas on hinnanguliselt 25 000 – 50 000 inimest, kes on sõja tõttu oma jäseme kaotanud. Nende hulgas on ka tsiviilelanike osakaal väga suur, kuna Ukraina on üks enim mineeritud riike maailmas.

„Ükski riik pole valmis üksi toime tulema sedavõrd suurte sotsiaalsete ja tervishoiualaste väljakutsetega. Ukrainas lihtsalt napib taastusravikeskusi ja kvalifitseeritud spetsialiste, et amputeeritud patsientidele nii füüsilist kui psühholoogilist abi pakkuda,“ selgitas Margus Gering, Ukraina koostöö ja ülesehituse programmi juht ESTDEV-s.

„Seetõttu on suurenenud vajadus taastusravimeeskondade koolitamise järele Ukraina haiglates ja siin saab Eesti Ukrainale tugevaks toeks olla. Koostöös sotsiaalministeeriumiga panime kokku väga praktilise õppeprogrammi Kiievi ja Žõtomõri haiglatele, et koolitada välja terved rehabilitatsiooni meeskonnad. See on väga oluline, et kogu meeskond psühhiaatritest proteesimeistriteni oskaks koos töötada selle nimel, et patsiendid saaksid elada täisväärtuslikku elu,“ selgitas Gering.

Foto: Tanel Murre, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Koolituses osalevad kaheksa Ukraina haigla taastusravi meeskonnad, kuhu kuuluvad arstid ja õed, tegevusterapeudid, proteesimeistrid, aga ka psühhiaatrid ja psühholoogid.

„Protsess algab juba enne proteesi panekut. Kui inimene on oma jala kaotanud, siis on see šokk ja omamoodi lein, millest on vaja üle saada. Seetõttu on vaja patsiendi aitamisse kaasata laia spetsiifikaga spetsialiste, nende seas vaimse tervise spetsialiste ja hingehoidjad, kes aitavad patsiendil jalule tõusta,“ rääkis projektist Kaupo Ole, Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliiniku juhataja, ERR-ile antud intervjuus.

Kahenädalase õppeprogrammi raames läbisid Ukraina tervishoiutöötajad teoreetilise koolituse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning said praktilise väljaõppe Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Lisaks toimusid õppevisiidid Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haiglasse.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja Siret Piirsalu sõnul on aastate jooksul koostöös Eesti tervishoiuteenuse osutajatega läbi viidud mitmeid koolitusprojekte ning jätkuvalt ollakse valmis panustama Ukraina tervishoiutöötajate koolitamisse.

ESTDEV-i rahastatud projekti raames koolitatakse 2023.aastal kokku 40 Ukraina tervishoiutöötajat. Õppeprogramm keskendub amputeeritud alajäsemete taastusravile. Projekti kaugem eesmärk on kaasaegse taastusravikeskuse loomise toetamine Ukrainas ning taastusravi õppeprogrammide väljatöötamine Ukraina ülikoolidele.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED