Eestist sai OECD arengukoostöö komitee liige

Eestist sai 4. juulil OECD arengukoostöö komitee (OECD-DAC) 32. liige. DAC on OECD koostööfoorum, mille eesmärk on liikmete arengukoostöö poliitikate ja rakendamise kvaliteedi parandamine ja koordineerimine.

“On märgiline, et liitume DAC-ga Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 25. aastapäeval. See on tõestuseks, et oleme teinud viimastel kümnenditel head tööd ja meie valdkondlik ekspertiisi on rahvusvaheliselt tunnustatud ning tahetud,” ütles välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Mariin Ratnik.

Eesti liitumine arengukoostöö komiteega aitab tõsta kogu Eesti arengukoostöö valdkonna professionaalsust ja kvaliteeti. Eesti ametlik arengukoostöö maht ulatus 2022. aastal üle 190 miljoni euro, mis moodustab 0,54% riigi RKT-st. Seoses Ukraina toetamisega on arengukoostöösse suunatud rahastus võrdluses 2021. aastaga märgatavalt tõusnud.

Eesti kahepoolne arengukoostöö keskendub eelkõige Euroopa Liidu idapartnerluse regioonile ja mõningatele riikidele Aafrikas. Projektide fookuses on eelkõige Eesti enda reformikogemuse edasiandmine riikides, kes seisavad silmitsi Eestile lähiminevikust tuttavate raskusega. Peamised valdkonnad on demokraatia ja õigusriigi areng, digipööre, juurdepääs haridusele, innovatsioon, majandusarengu toetamine ning sooline võrdõiguslikkus. Lisaks kahepoolsele koostööle toetab Eesti arenguriike ka läbi rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Euroopa Liit, Maailmapank, mitmesugused ÜRO allorganisatsioonid ja Rahvusvaheline Punase Risti Komitee.

Eesti on OECD liige alates 2010. aastast. OECD arengukoostöö komiteega liitumine tõstab Eesti rahvusvahelist mõju ja nähtavust ning edendab Eesti võimalusi viia ellu projekte koostöös teiste oluliste suurdoonoritega.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED