Eesti toetab Moldova kõrghariduse ühildumist Euroopa Liidu haridussüsteemiga

Moldova kõrgkoolide õpetamis- ja õppimissuutlikkuse tugevdamiseks käivitasid ühisprojekti Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Tartu Ülikooli (TÜ) Johan Skytte nimeline poliitikauuringute instituut. Projekti “Moldova euroopastumise edendamine uuenduslike õpetamistavade kaudu” (Best4ME) eesmärk on tugevdada Moldova haridusinstitutsioone lõimumis- ja ühinemisprotsessis Euroopa Liiduga (EL). 

Moldova kõrgkoolidel on tugev potentsiaal mängida keskset rolli riigi EL-iga ühinemise protsessis, kogudes Euroopa õpingute kohta käivaid teadus- ja õpetamisalaseid teadmisi ning valmistades ette koolilõpetajaid tööks organisatsioonides, mis tegelevad EL-ga läbirääkimiste või liitumiseks vajalike ühiskondlike reformide elluviimisega.

Peamised sihtgrupid on Moldova Riikliku Ülikooli (MSU) õppejõud ja tudengid. Projekti käigus:

  • koolitatakse õppejõude Euroopa uuringute uutest õpetamismeetoditest ja digiõppe meetoditest;
  • korraldatakse veebi- ja auditoorseid kursuseid MSU tudengitele ning õppereis Tallinnasse Eesti avaliku sektori asutustesse;
  • organiseeritakse MSU õppejõudude lähetus teadustöö tutvustamiseks ja õppepraktika vaatlemiseks Tartu Ülikoolis;
  • väljastatakse stipendiumid ja leitakse juhendajad tudengitele, et soodustada EL-i teemaliste magistritööde kirjutamist;
  • viiakse läbi töötuba/lõpuseminar, et hinnata mõju ja esitleda lõppraport Moldova haridussektorile.

“On hea meel teada anda, et ESTDEV toetab TÜ ja MSU partnerlust, et võimaldada tudengite ja õppejõudude mobiilsust kahe ülikooli ja riigi vahel. Projekti tegevused toetavad digipööret MSU-s, sealhulgas digipedagoogika rakendamist ülikoolides,” ütles Kristel Rillo, ESTDEV-i hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht.

“Kvaliteetne haridussüsteem ja tark rahvas on iga riigi kestliku arengu mootor ja alustala. Kvaliteetse kõrghariduse arenguks ja hoidmiseks on oluline näha selleks võimalusi rahvusvahelistumises ning parimatest praktikatest õppimises. Väikese riigina mõistame väga hästi Moldova kui samuti väikeriigi ambitsioone kõrghariduse kaasajastamisel,” lisas Kristel Rillo.

Tartu Ülikooli Euroopa õpingute kaasprofessor ja projekti akadeemiline koordinaator dr Stefano Braghiroli, kommenteeris: “Best4ME-l on potentsiaal positiivselt mõjutada Moldova liikumist EL-i täisliikmeks saamise poole. Ühendades tõhusa akadeemilise vahetuse ja proaktiivse õppe, saame kaasa aidata kõrgkoolilõpetajate kujunemisele Moldova EL-i kodanike esimeseks põlvkonnaks.”

Tartu Ülikooli veebiõppe projektijuht Anna Beitane lisas: “Projekti üks alustalasid on uuenduslike digitaalsete õpetamispraktikate integreerimine Moldova ülikoolidesse. Koos oma Moldova partneritega töötame selle nimel, et tugevdada Moldova e-õpet kooskõlas Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtetega.”

Projekti “Moldova euroopastumise arendamine innovatiivsete õpetamispraktikate kaudu”  eelarve on 74 290 EUR ning see kestab 1.06.2023-31.05.2024.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED