Eesti aitab Gruusial tõsta põhihariduse kvaliteeti

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Gruusia Riiklik Hariduse Kvaliteedikeskus sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt panustab ESTDEV 72 100 eurot Gruusia üldhariduse kvaliteedihindamise süsteemi arendamisse.

Koostööprojektis vahendab ESTDEV Eesti edukogemust haridussektori reformimisel ja koolisüsteemi võimestamisel õppetegevuse kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamiseks.

„Koostööst ESTDEV-iga loodame panna tugeva aluse Gruusia üldhariduse kvaliteedisüsteemile. Sel aastal analüüsime koos Eesti ekspertidega Gruusia koolide võimekust oma tegevuse analüüsimisel, määratleme põhivajadused ja võimalikud arenguteed. Samuti töötame välja metoodika ja juhised koolisisese hariduskvaliteedi hindamiseks,“ selgitas Lasha Zivzivadze, Gruusia Riikliku Hariduse Kvaliteedikeskuse teaduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja.

Zivzivadze lisas, et Eesti haridussüsteemi on laiahaardeline ja kõrge kvaliteedistandardiga, sõltumata õpilase taustast või võimekusest. Gruusia ja Eesti hariduse korraldus on praegu küll väga erinev, kuid Gruusia on astumas olulisi samme tsentraliseeritud üldhariduse korraldusest detsentraliseeritud lähenemise suunas.

„Eesti üldharidussüsteem on tuntud oma suurepäraste PISA testi tulemuste poolest, seda nii matemaatika, digiõppe, loodusteaduste, lugemise kui ka finantskirjaoskuse vallas. PISA tulemused on üldhariduse kvaliteedi hindamise üks parimaid näitajaid,“ väljendas Zivzivadze Eestiga koostöö huvi tagamaid.

Gruusia on olnud Eesti strateegiline arengukoostöö partner juba 15 aastat. Hariduskoostöö Eesti ja Gruusia vahel on seni pakkunud tuge Gruusia riiklike õppekavade uuendamisel, õpetajate koolitamisel, ning kutsehariduse edendamisel.

„Eestis oleme uhked oma koolide ja õpetajate professionaalsuse üle, mille ühe võtmetegurina näeme autonoomiat õppe korralduses ja õpetamises. Kui riik on üles ehitamas kvaliteedihindamise süsteemi, on vaja lisaks õiguslikule regulatsioonile kindlasti planeerida ka vajalikud tugimeetmed, et koole soovitud standardite suunas liikumisel toetada. On suur au, et Gruusia usaldab siin Eesti kogemust ja ekspertiisi, ning kindlasti on meil sellest koostööst ka Eesti hariduskorraldusse head teadmist ja praktikaid kaasa tuua,“ väljendas Kristel Rillo, ESTDEV-i Haridusprogrammi juht, heameelt mõjusa koostööalgatuse üle.

Eesti arengukoostöö Gruusias keskendub lisaks hariduse kvaliteedi tõstmisele ka demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamisele ning ettevõtluse toetamisele.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED