Loov Eesti ja UNESCO korraldavad Namiibias loomemajanduse akadeemia

Loov Eesti eestvedamisel korraldatakse koos UNESCO Namiibia rahvusliku komisjoniga Namiibias Windhoekis kultuuripärandi hoidmise ja digitaliseerimise teemaline loomemajanduse akadeemia. Akadeemia raames toimub konverents ning kahepäevane töötuba noortele ettevõtjatele, kes on südameasjaks võtnud oma riigi ja rahva kultuuripärandi hoidmise või selle uuele elule äratamise.

“Namiibia partnerid on projekti hinnanud väga vajalikuks, sest töötuse osakaal noorte hulgas on murettekitavalt kõrge. Noorte ettevõtlusoskuste ja laiemalt ettevõtlikkuse toetamine on kindlasti väga oluline, et suurendada nende konkurentsivõimet tööturul. Meil on põnev näha, milliseid uuenduslikke kultuuripärandi digitaliseerimise lahendusi ja praktikaid Eesti partnerid ja Namiibia noored välja töötavad,” selgitas ESTDEV-i innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonna nõunik Kristel Rillo.

Namiibia noorte digitaalsete oskuste ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamise projektis osalevad Eesti ja Namiibia UNESCO rahvuslikud komisjonid ning Eesti kultuuri- ja loomemajanduse edendajad Loov Eesti ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia.

„Loov Eesti moto on viia Eesti loovus maailma. Lisaks avaneb meil suurepärane võimalus tutvuda Namiibia rikkaliku kultuuripärandiga. Kõrgetasemelisel konverentsil esinevad lisaks Eesti tunnustatud ekspertidele ka Namiibia kunsti- ja kultuuriorganisatsioonide juhid ning kohalikud edukad loomeettevõtjad, kelle kogemustest on ka meil kindlasti õppida,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust kultuuripärandil põhinevast loomeettevõtlusest, rakendades samal ajal digitaaltehnoloogiaid ja seda just noorte hulgas. Immateriaalse kultuuripärandi kasutamine ettevõtluse sisendina mitte ainult ei taga ettevõtluse ainulaadsust, vaid ka suurendab konkurentsivõimet. Programmis osalevad noored omandavad teadmisi tootearendusest, ettevõtlusest, ringmajandusest ja digitehnoloogiatest, mis omakorda parandab nende ettevõtluspädevust ja loob tugeva aluse ettevõtlusega alustamiseks.

Loomemajanduse akadeemiat korraldab Loov Eesti koostöös UNESCO Namiibia rahvusliku komisjoniga ja seda rahastab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus – ESTDEV.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED