Koostöös Eesti partneritega algatab ESTDEV 11 uut projekti Aafrikas

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) avalikustas 11 Aafrika regiooni taotlusvoorus rahatuse võitnud projekti kogusummas 300 000 eurot.

Taotlusvooru eesmärk oli toetada kestliku arengu eesmärkide saavutamist Namiibias, Ugandas, Keenias ning Botswanas, keskendudes hariduse, ettevõtluse ja innovatsioonialase koostöö edendamisele. Elluviidavad tegevused haakuvad Eesti rahvusvaheliste arengukoostöö prioriteetidega ning loovad sünergiaid käimasolevate initsiatiividega.

ESTDEV-i taotlusvoor keskendus kolmele tegevussuunale:

  • Kaksikpööre: rohe-ja digipöörde elluviimine.
  • Digioskused ja ettevõtlus: käivitunud haridusreformide rakendamise toetamine, kaasaegsete õpetamismeetodite juurutamist ning elanikkonna digioskuste arendamine.
  • Hea valitsemistava ning digitaalne teenuspakkumine: kodanikukesksete e-lahenduste ning hea valitsemistava juurutamine.

“Meil on hea meel, et Eesti era- ja kolmanda sektori huvi meie Aafrika sihtriikides tegutsemiseks on järjest kasvanud. Huvi vooru vastu ületas kõik ootused – seda nii projektiideede arvu kui kvaliteedi mõttes. Soovime õnne rahastust saanud projektidele, mis kõik panustavad partnerriikide arengusse, tugevdavad partnerlussuhteid ning toovad koju olulisi kogemusi,” sõnas Nelli Maria Timm, ESTDEV-i Aafrika regiooni nõunik.

Võitnud projektidest

MTÜ Mondo projekt aitab võimestada Lääne-Niiluse haridusklastrit toetamaks õpetajate digipädevuste arengut Ugandas. Digipädevuste areng annab õpetajatele paremad oskused ja teadmised kaasaegsete õppemeetodite rakendamiseks ja õpilaste digioskuste arengu toetamiseks, mis omakorda suurendab nii õpilaste kui õpetajate konkurentsivõimet tööturul.

AS BCS Koolituse projekt aitab luua Namiibia ettevõtete digivõimekuse arendamise prioriteetsete suundade esmased projektiplaanid kuni viieks aastaks ning detailsema tegevusplaani ja pilootkoolituse kohapeal ühes konkreetses digioskuste tõstmise suunas. Projekti raames korraldatakse väikese ja keskmise suurusega Namiibia ettevõtetele meistriklasse ja töötube, kus koostatakse digivõimekuse arendamiseks projektiplaanid.

Tehnikahariduse Edendamise SA projekti eesmärk on toetada Keenias käivitunud haridusreformide rakendamist, kaasaegsete õpetamismeetodite juurutamist ning elanikkonna digioskuste arendamist. Koolide digipöörde võimekuse edendamiseks koostatakse õppekava kooli juhtkondadele, haridustehnoloogia eest vastutajatele ja õpetajatele.

Digital Nation OÜ projekti eesmärgiks on luua Namiibia jaoks terviklik digitaliseerimise teekaart, mis sisaldab realistlikku ajakava ja prioriteete.

MTÜ Latitude59 projekti eesmärk on luua läbipaistvam ja ühtsem ettevõtlusökosüsteem Keenias, mis põhineb Eesti edulugudel ning ökosüsteemi ülesehitamise parimatel tavadel. Projekti olulisemaks tegevuseks ja tulemuseks on Eestis rahvusvahelist edu toonud startup ja tehnoloogiakonverentsi Latitude59 satelliitsündmus Nairobis.

MTÜ Loov Eesti projekti eesmärk on tõsta teadlikkust kultuuripärandil põhinevast loomemajanduse ettevõtlusest, selleks digitaaltehnoloogiaid rakendades. Programmis osalevad Namiibia noored omandavad teadmisi tootearendusest, ettevõtlusest, ringmajandusest ja digitehnoloogiatest.

Cybernetica AS projekt toetab Namiibia valitsusasutusi Nam-X andmevahetusplatvormi kasutuselevõtul, et kasvatada seotud organisatsioonide koostööd andmevahetusplatvormi kasutamisel ja seda toetavatel tegevustel.

Tallinna Tehnikaülikooli projekti raames viiakse Namiibias läbi parimate praktikate seminar ja koolitusprogramm “Entrepreneurial Minds”, kus tutvustatakse kestliku arengu eesmärkide saavutamist rohetehnoloogia ning ringmajanduse valdkonnas.

Garage48 OÜ projekti raames korraldatakse Empowering Startup Community töötubasid ja häkatone eesmärgiga edendada Keenia startup ökosüsteemi tugiorganisatsioonide vahelist koostööd ning innovatsiooni.

MTÜ Cleantech ForEst projekti eesmärk on Eesti pikaajalise rohetehnoloogia ja digivaldkonna arendamise kogemuse põhjal luua Keenia digi- ja rohepöörde arendamise alustalad, edasist suhtlust edendav kommunikatsioonisüsteem ja püsiv kontakt Eesti ökosüsteemiga.

SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL projekt keskendub keskkonna- ja kliimaprobleemide teadlikkuse kasvu suurendamisele ning ettevõtluse ja ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks  Namiibias, korraldades eelkiirendi programmi kohaliku start-up ökosüsteemi edendamiseks.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED