Keenias asusid tööle kaks ESTDEVi projektijuhti – tere tulemast, Christopher ja Victoria!

Inimkeskse digitaliseerimise projektijuht Victoria Nkatha ja e-valitsemise projektijuht Christopher Waweru moodustavad esimese meeskonna, kelle Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) on värvanud ühes oma partnerriikidest. Kohapealsed projektijuhid võimaldavad teha suure sammu edasi nii Team Europe Kenya eesmärkide saavutamisel kui ka Eesti arengukoostöö nähtavuse suurendamisel Keenias. 

“Keenia on üks Eesti arengukoostöö eesmärkide prioriteetsetest riikidest, mis kasutab digitaliseerimist ühiskonna positiivseks arenguks. Kuna Keeniaga on üha rohkem koostööd ja mõjusaid projekte, oli oluline luua püsivam kohalolek. Tervitan Chrisi ja Victoriat ning olen tõeliselt tänulik, et oleme leidnud nii motiveeritud inimesed, kes aitavad meil oma projekte ellu viia ja ESTDEVi esindada Keenias,” sõnas Katrin Winter, ESTDEVi Aafrika regioonijuht.

ESTDEVi digiarengu valdkonnajuhi Andres Ääremaa sõnul avaldasid Christopher ja Victoria avaldasid muljet oma laia suhtevõrgustiku ning kogemustepagasi poolest. “Värskete projektijuhtide roll meie Keenia projekti kvaliteetsel elluviimisel on ülioluline. Soovime neile kiiret sisseelamist ning jõudu olemaks peale kõige muu ka Eesti digisaadikuteks Keenias,” kommenteeris Ääremaa.

Keenia digipöörde toetamiseks allkirjastasid ESTDEV ja Saksa arengukoostöö agentuur GIZ mais 2,4 miljoni eurose koostöölepingu. Selle raames tööle võetud ESTDEV-i projektijuhid hakkavad koordineerima suhtlust Eesti, Keenia ja rahvusvaheliste partnerite GIZ-i ja Euroopa Komisjoni vahel.

Christopher tegeleb põhiliselt e-lahenduste ehitamisega seotud teemadega nagu e-valitsuse tehnilise koostalitlusvõime raamistiku väljatöötamine ja inimkesksete e-teenuste piloteerimine. Victoria vastutada on koolitusprogrammide koordineerimine ning valitsuse sidusrühmade vahelise dialoogi tugevdamine.

Christopher ja Victoria jagavad oma muljeid ESTDEV-i ja Keenia projektide kohta.

Christopher Waweru

Miks valisite oma tööandjaks Eesti sihtasutuse ESTDEVi? Millega me silma paistsime? 

Christopher: ESTDEVil on väga hea maine innovatsiooni ja digiekspertide poolest. Olen ESTDEVi tiimiga kokku puutunud erinevates foorumides ning nende organisatsioonikultuur ja meeskonnatöö on positiivselt meelde jäänud. ESTDEVi meeskonna liikmeks olemine võimaldab mängida lahutamatut osa Keenia digipöörde loos ja olen põnevil, et saan seda teekonda alustada.

Victoria: Valisin ESTDEVi märkimisväärse maine ja ainulaadse lähenemise poolest digivaldkonnas. Mulle avaldas muljet ESTDEVi pühendumus, mitte ainult tehnoloogiliste lahenduste rakendamisele, vaid ka võimekuse suurendamisel, et tagada jõupingutuste jätkusuutlikkus ja mõju.

Millist väärtust lisab Eesti  Keenia digitaliseerimisele? 

Victoria Nkatha

Christopher: Eesti on digitaalselt kõige arenenum riik maailmas. Kuna 99% valitsuse teenustest on digitaliseeritud, on Keenial hea võimalus saada kasu Eesti laiahaardelistest kogemustest ja parimatest tavadest e-valitsemise valdkonnas. Silicon Savanna unistus on ESTDEVi toetusel teoks saamas.

Victoria: ESTDEV annab Keenia digivaldkonnale märkimisväärset väärtust. Eesti on tuntud oma eduka e-valitsemise teekonna poolest ja on digipöörde eestvedaja kogu maailmas. See kogemus annab hindamatuid teadmisi Keenias digipöörde läbiviimiseks.

Miks on see projekt oluline Keenia riigi ja, mis veelgi tähtsam, inimeste jaoks? 

Christopher: Projekt on kooskõlas Keenia digipöörde tegevuskavaga ning selle kolme põhivaldkonnaga, milleks on inimkesksed e-teenused, koostalitlusvõime raamistik ja võimekuse suurendamine, ning need on kõik suunatud avalike teenuste osutamise parandamisele. E-teenused pakuvad kodanikele paremat juurdepääsu, efektiivseid lahendusi, väiksemaid kulusid ja paremat kasutajakogemust. Neil on ka positiivne mõju majandusarengule.

Victoria: ESTDEVi juhitud projekt on Keenia jaoks mitmel rindel väga oluline. Esiteks võib see lihtsustada ja täiustada valitsuse teenuseid, muutes need tõhusamaks ja kodanikele kättesaadavamaks. See võib oluliselt vähendada bürokraatiat ja suurendada läbipaistvust. Teiseks võib see hoogustada majanduskasvu, luues innovatsiooni ja ettevõtlust soodustava keskkonna, mis soodustab töökohtade loomist. Lisaks sellele võib digipööre parandada juurdepääsu olulistele teenustele, vältides samal ajal inimlikke vigu ja ulatuslikke piiranguid. Laiemas mõttes sobib see projekt suurepäraselt kokku Keenia visiooniga digitaalselt võimestatud ühiskonnast.

Keenia inimkeskse digiarengu projekt on ESTDEV-i seni suurim koostöö välisdoonoritega (GIZ ja Euroopa Komisjon). Selle eesmärk on tugevdada avatud ja kaasavat digivalitsemist Keenias, aidates valitsust avalike teenuste digitaliseerimisel ning digioskuste arendamise koolituste korraldamisel avaliku sektori töötajatele. Projekt põhineb  Keenia digivalmiduse uuringu soovitustel, mille koostasid Eesti digivalitsemise eksperdid E-Riigi Akadeemia eestvedamisel. Projekti rahastavad GIZ ja Eesti ning see kestab kuni 2025. aastani.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED