ESTDEVi ja partnerite missioon Botswanasse aitab rajada teed riigi digitaliseerimisele

Euroopa Liit on koostöös Botswana valitsusega käima lükkamas uut programmi, et luua kõik eeldused riigi edukaks digipöördeks. Programmi elluviimist toetavad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, Expertise France ja Soome Avaliku Halduse Instituut HAUS. Projekti rahastab Euroopa Komisjon 5 miljoni euroga.

Foto: ESTDEV

Oktoobris toimus projekti esimene Eesti, Soome ja Prantsusmaa partnerite ühisvisiit Botswanasse. Visiidi eesmärk oli kohtuda kohalike partneritega, et hetkeolukorra põhjal kaardistada ja planeerida järgmisi vajalikke samme ja tegevusi.

„Kuigi Botswanal on veel pikk tee ees, siis on hea näha, et leidub motivatsiooni riigi digitaliseerimisega algust teha. Oluline on jõuda kohalike osapooltega ühisele arusaamale, mida vaja teha oleks, ja lähtuda nende vajadustest, sest nemad on ju lõpuks selle digiriigi kasutajad,“ ütles Andres Ääremaa, ESTDEVi digiarengu valdkonnajuht. „Näiteks oleks hea ka alustada õigusliku raamistiku üle vaatamist, et see üldse võimaldaks digiriigi sujuvat toimimist,“ lisas ta.

Botswana valitsus koostas 2020. aastal riikliku digipöörde strateegia (SmartBots), mis oleks alus kõikide sektorite digitaliseerimisele. SmartBotsi seatud peamised eesmärgid on riigi digitaalne ühendamine, avalike teenuste digiteerimine ja e-valitsemise arendamine ning ettevõtlust toetava innovatsiooni ökosüsteemi loomine.

„See on meie esimene suur projekt Botswanas koos rahvusvaheliste partneritega. Nagu näha, on SmartBotsi loomisega esimesed sammud astutud, kuid loodame selle projektiga üheskoos anda veelgi suurema hoo sisse digipöördele Botswanas,“ ütles Nelli Timm, ESTDEVi Aafrika regiooni nõunik.

Foto: ESTDEV

Projekti eestvedaja on Expertise France. ESTDEV toob projekti Eesti põhjaliku digivaldkonna ja e-riigi arendamise kogemuse ja teadmised ning HAUS-il on pikaajaline avaliku halduse suutlikkuse suurendamise kogemus.

Kuigi Botswana on Eesti arengukoostöö üks uuemaid sihtriike, on Eesti ettevõtted Botswana e-riigi ülesehitamisse panustanud juba aastaid. Näiteks on Nortal alates 2017.a aidanud üles ehitada Botswana maksuhalduse ja tulude kogumise lahendust, et suurendada tulude kogumist ja vähendada halduskoormust.

Eesti prioriteetideks on Botswana digipöörde toetamine, k.a ärikliima parandamine, digiteenused, andmekaitse, küberjulgeolek, digitaalne ettevõtlus, idufirmade ökosüsteemi arendamine ning e-valitsemise teenused.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED