ESTDEV ja GIZ sõlmisid 2,4 miljoni euro suuruse koostöölepingu Keenia digipöörde toetamiseks

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Saksamaa arengukoostöö agentuur GIZ sõlmisid 2,4 miljoni eurose koostöölepingu Keenia digitaliseerimise edendamiseks ning avatud ja sidusa digiühiskonna loomiseks 2023-2025. ESTDEV-i ja GIZ-i koostööleping on osa Euroopa Liidu 12,2 miljoni suurustest kaasrahastuslepingust, mille eesmärk on Keenia Digiarengu Keskuse kaudu sealsete Euroopa algatuste ehk Team Europe Kenya tegevuste elluviimine. Keenia Digiarengu Keskus avati täna Nairobis. 

„GIZ-i, EL ja ESTDEV-i koostööprojekt avab Keenia valitsusele uusi võimalusi sidusa ja avatud digiühiskonna ülesehitamiseks, läbipaistvuse suurendamiseks ja bürokraatia vähendamiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks kaasab ESTDEV parimat oskusteavet Eesti MTÜ-delt, era- ja avaliku sektori organisatsioonidelt,” selgitas Andres Ääremaa, ESTDEV-i digiarengu valdkonnajuht.

“Eesti saab Euroopa algatuste kaudu võimaluse jagada oma kogemust digitaalsete lahenduste väljatöötamisel ning laiendada digiteenuste eksporti. Ühsiprojekti kaudu kasvab ka Eesti kui doonorriigi nähtavus ja maine,“ lisas Ääremaa.

Fotol Kairi Saar-Isop

Keenias Digiarengu Keskuse avamisel esinenud Välisministeeriumi Arengukootöö ja Humanitaarabi büroo direktor Kairi Saar-Isop ütles, et  digiriigina ei saa Eesti rõhutamata jätta digitaristu arendamise olulisust. “Inimest väärtustavad digiteenused on üliolulised mitte ainult majanduskasvu edendamiseks, vaid ka seetõttu, et need suurendavad usaldust. Eesti jätab koostööd Keenia valitsusega, et pakkuda lahendusi, mis võimaldavad kaasavat ja inimkeskset avaliku teenuse osutamist,” kinnitas Kairi Saar-Isop.

Keenia inimkeskse digiarengu projekti väljatöötamine koos Euroopa Komisjoni ja GIZ-iga ning koostöölepingu allkirjastamine oli ESTDEV-i jaoks üks suuremaid eesmärke sel aastal.

“Suur tunnustus siinkohal ESTDEV-i meeskonnale ning välisministeeriumi kolleegidele, kes meid on selles protsessis toetanud. Väga tegus 2023 aasta jätkub,” sõnas Katrin Winter, Aafrika regioonijuht ESTDEV-s.

Eelmise aasta suvel valmis ESTDEV-i, GIZ-i ja E-riigi Akadeemia koostöös Keenia digiküpsuse uuring, mis tõi suurima väljakutsena esile süsteemide koosvõime puudumise ning vajaduse tõsta ametnike ja riigiasutuste digivalitsemise suutlikkust Keenias. Selle uuringu põhjal on Euroopa Liit, GIZ ja ESTDEV seadnud edasise koostöö fookuse neljale valdkonnale: e-valitsemise tehnilise koosvõime raamistiku väljatöötamisele, kasutajasõbralike e-teenuste piloteerimisele, valitsusasutuste vahelise dialoogi edendamise ja avaliku sektoris tegutsevate ametnike koolitamisele.

Team Europe Kenya tegevused toetavad Keenia riiklikus digiarengu plaanis sõnastatud eesmärke, edendavad Euroopa Liidu väärtusi ja norme, ning tugevdavad EL-i ja Aafrika vahelist partnerlust.

Keenia Digiarengu Keskuse uutesse algatustesse panustab Euroopa Liit 6,9 miljonit eurot ning GIZ panustab kokku 8 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit läheb koostöölepingu kohaselt ESTDEV-i rakendatud tegevuste katteks. ESTDEV kaasrahastab initsiatiivi  300 000 euroga.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED