ESTDEV alustas koos partneritega esimest twinningu projekti Tansaanias

Oktoobris algasid esimesed Digital4Tanzania (D4T) Twinning projekti tegevused, mille eesmärk on aidata kaasa Tansaania digitaalsele ümberkujundamisele, toetades e-valitsuse reformi ja ühenduvust. Projekti konsortsiumisse kuuluvad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), Soome Avaliku Halduse Instituut (HAUS) ning Saksamaa arengukoostöö agentuur GIZ ja Saksa föderaalne digitaal- ja transpordiministeerium. Kohalik partner on Tansaania info-, side- ja infotehnoloogiaministeerium.

Projekti kogumaksumus on 2 miljonit eurot, mis jagatakse konsortsiumipartnerite vahel, ning tegevused kestavad 2026. aasta kevadeni. Leping projekti alustamiseks sõlmiti tänavu suvel Soome Avaliku Halduse Instituudi (HAUS) ja Euroopa Komisjoni Delegatsiooni vahel Tansaanias. Oktoobri esimesel nädalal toimus kõigi konsortsiumipartnerite esimene ühine visiit Tansaaniasse, et kohtuda Tansaania osapooltega ning koostada esimene tegevusplaan järgmiseks kuueks kuuks.

Alanud projekti konkreetsemad eesmärgid on:

  • Tansaania valitsuse ja erasektori küberturvalisuse, privaatsuse ja andmekaitse raamistiku suutlikkuse ja oskuste arendamine.
  • Koostalitlusvõime raamistiku ja suutlikkuse tõhustamine, et tugevdada andmehaldus- ja juhtimissoskusi, mis võimaldavad kaasavat, läbipaistvat ja tõhusat andmepõhist avalikku sektorit.
  • Parandada erasektori ja teadlaskonna oskusi ja suutlikkust küberturvalisuse, privaatsuse ja andmekaitse valdkonnas, tegeledes ka soolise digitaalse lõhega.

Twinning ehk mestimine on Euroopa Liidu poolt finantseeritud avaliku sektori koostöö projekt, milles EL-i liikmesriigi avalik sektor jagab oma kogemust väljaspool EL-i oleva riigi kolleegidega.

„Tegu ei ole teenusega, mida doonorid ühepoolselt korraldavad ja pakuvad, vaid projekti tegevused viiakse ellu tihedas koostöös partnerriigi avaliku sektori organisatsioonidega arvestades nende olukorda ja vajadusi,“ selgitas mestimise olemust ESTDEVi Aafrika regiooni nõunik Nelli Maria Timm.

„Mestimisprojektis on nii korralduslikud kui ka rahalised kohustused mõlemal osapoolel. Kui tavaliselt vastutab projektide tulemuste eest vaid rahastust saav partner, siis twinningu puhul see nii ei ole ning tulemuste eest vastutavad mõlemad,“ lisas ta.

“Huvi Eesti digitaliseerimise kogemuse vastu on suur ka nendes Aafrika riikides, mis ei ole Eesti prioriteetriigid. Otse loomulikult oleme valmis oma digiriigi ja e-valitsemise ülesehitamise kogemust jagama kõikide riikidega. Eestil on suur ekspertide võrgustik ning nii meil kui ka Tansaanial on sellest twinningust palju õppida,” ütles ESTDEVi digiarengu valdkonnajuht Andres Ääremaa.

EL-i partneri ülesanne on toetada ja nõustada EL-i välise partnerriigi reformiprotsessi. Selleks lähetatakse partnerriiki kogu projekti perioodiks twinningu pikaajaline nõustaja (Resident Twinning Adviser ehk RTA), kes igapäevaselt kohalike partneritega suhtleb, nõustab ja projekti tegevusi kureerib. Käesoleva projekti raames täidab RTA kohustusi Juhani Korhonen Soome rahandusministeeriumist. Digital4Tanzania on esimene digiarengut toetav mestimisprojekt Aafrikas.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED