Eesti loob võimalusi Keenia rohetehnoloogia sektori kasvuks

Cleantech Estonia alustas septembris Eesti-Keenia kaksikpöörde ökosüsteemi arendamise projekti, et Eesti pikaajalise roheinnovatsiooni ja digivaldkonna arendamise kogemuse põhjal luua alustalad digi- ja rohepöörde elluviimiseks Keenias.

Selleks tugevdatakse Keenia tehnoloogia arendamise võrgustiku toimimist ja muudetakse nii võrgustiku sisene kui ka Keenia ja Eesti vaheline infovahetus süsteemsemaks, et tagada seotud osapoolte püsiv ja efektiivne suhtlus. Tegevuste elluviimist toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV).

Cleantech Estonia tegevjuhi Kädi Ristkoki sõnul on projekt märgilise tähtsusega ka meie cleantech iduettevõtete jaoks. “Projekti käigus kaardistatakse lisaks Keenia digi-rohetehnoloogia arenduse hetkeseisule ka Eesti ettevõtete võimalused sellel turul. Loodetavasti aitab see kaasa nii mõnegi Eesti ettevõtte toote või teenuse ekspordile Aafrikasse,” ütles Ristkok.

“Rohepöörde elluviimise toetamine on Eesti arengukoostöös prioriteet. On siiras heameel, et Cleantech Estonia on võtnud plaani sellesse globaalsesse eesmärki koos Keenia partneritega panustada. Eesti ja Keenia partnerluses on oluline osa Eesti parima kogemuse jagamisel roheinnovatsiooni ja digitaalse majanduse toetamise teemas, aga kindlasti ka uute võimaluste ja teadmiste loomisel rohetehnoloogia valdkonnas,” ütles Kristel Rillo, ESTDEV-i innovatsiooni ja ettevõtluse nõunik.

Keenia rõhuasetust rohetehnoloogia lahendustele mõjutavad suuremad sektorid, eriti põllumajandus ja toiduainetööstus. Kui varem on Keenia rohetehnoloogia keskendunud kliimamuutuste leevendamisele, siis nüüd on fookus nihkunud kliimaga kohanemise lahendustele. Keenia on ambitsioonikate kliima- ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel sihikindel ja püüdleb 2030. aastaks 100% taastuvate energiaallikate kasutamise poole.

“Kliimainnovatsiooni Keskuses oleme spetsialiseerunud Keeniast pärit ettevõtjate ja ettevõtete toetamisele kliimamuutustega tegelemisel. Projekt aitab meil saavutada parema arusaama praegusest rohetehnoloogia sektori olukorrast Keenias ning tuua esile võimalused aga ka väljakutsed ja viisid nende ületamiseks,” sõnas projektipartner Ernest Chitechi Keenia Kliimainnovatsiooni Keskusest. “Oleme väga põnevil võimalusest õppida Eesti rohe- ja digitehnoloogia sektori eduloost ja näeme, et projektist võiks kujuneda ka pikaaegsem koostöö,” lisas Chitechi.

Projekt “Eesti-Keenia kaksikpöörde ökosüsteemi ehitamine” sai rahastuse ESTDEV-i taotlusvoorust, mille üks kolmest fookussuunast oli rohe- ja digipöörde (ehk kaksikpöörde) elluviimine. Vooru laiem eesmärk oli toetada kestliku arengu eesmärkide saavutamist Keenias, Namiibias, Ugandas ja Botswanas.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED