Eesti digilahenduste skaleerimine Aafrikas: pea 20 aastat koostööd Namiibias

Eestlaste teadmised ja kogemused on aidanud Namiibial luua tugeva e-riigi vundamendi, turgutanud kohalikku startup-ökosüsteemi ning andnud hoogu üldhariduse edendamisse. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja partnerite koostöö Namiibias on alates 2009. aastast olnud viljakas ning aitab riigi arenguhüppele kaasa ka edaspidi.

Lõuna-Aafrika rannikuriigi ning Eesti koostöö sai tuule tiibadesse 2004. aastal kui Eesti ja Namiibia sõlmisid diplomaatilised suhted. Tollal Eesti ja Namiibia suhete arengust rääkides tõdesid suursaadikud, et kõige perspektiivikamad koostöövaldkonnad kahe riigi vahel on turism, loodushoid, ärikontaktide rajamine ja edendamine, ning haridus- ja teaduskoostöö.

“Kakskümmend aastat hiljem on kontaktid ja koostöö tihenenud ning toona märgitud valdkondadele on lisandunud digisuund. Viimase kahe aasta jooksul on Eesti riigi toetusel alustatud neli digiprojekti, mis on tänaseks edukalt oma eesmärgid saavutanud,” ESTDEV-i Lõuna-Aafrika regiooni nõunik Nelli Maria Timm.

Eestlased – eesrindlikud ettevõtjad ja innovatsiooni eestvedajad

Eesti digikoostöö Namiibiaga sai alguse pea kümme aastat tagasi kui koostööleppe sõlmisid Namiibia valitsus ja Eesti E-riigi Akadeemia. Koos Namiibia peaministri bürooga hakati välja töötama X-tee sarnast andmevahetussüsteemi, mis sai Namiibiale kohaselt nimeks Nam-X. Tänu jätkuprojektile Cybernetica AS-iga on riigil nüüd e-riigi edukaks toimimiseks olemas andmevahetusplatvorm ning alustatud on e-riigi teenuste loomise ja liidestamisega. Eestlaste poolt kirja pandud e-riigi küpsuse hinnang, koostalitlusvõime raamistik, arengukavad ning praktilised tegevuskavad näitavad kätte suuna, mille pinnalt Namiibia valitsus saab toimiva e-riigi suunas edasi liikuda.

Nam-X projekti tulemuste tutvustus.

Koos Saksamaa arengukoostöö agentuuriga GIZ turgutab Eesti Garage48 kohalikku startup-ökosüsteemi ja arendab koostööd Lõuna-Aafrika regiooni võtmeorganisatsioonide vahel. Sihtgrupina on fookuses noored ja naised, kelle ettevõtlikkus mõjutab oluliselt nii nende enda kui ka ühiskonna tulevikku.

“Ettevõtlikkus ja innovatsioon eeldavad tahes-tahtmata digioskuseid, mis aitavad ühiskonnal tänapäeva väljakutsetega kohaneda. ESTDEV toetab aktiivselt digitaalsete oskuste arendamist ja eriti ühiskonnagruppe, kellel endal võimalusi nende omandamiseks napib,” rõhutas ESTDEV-i Aafrika ja uute turgude büroo juhi kohusetäitja Katrin Winter digihariduse tähtsust.

Kogukondlikku ettevõtlikkust toetab MTÜ Let’s Do It World, kes lisaks Namiibia kaasamisse maailmakoristuspäevale, on koos Let’s Do It Namibiaga käima tõmmanud koolinoorte ja kogukonna keskkonnateadlikkust tõstva haridusliku platvormi “SEEP”. Pilootprojekt 50 koolis, 3000 õpilase ja õpetaja ning ligi 27 000 kogukonna liikmega oli nii edukas, et SEEPi hakatakse kasutama kooliprogrammides üle Namiibia. Üldhariduse edendamisesse panustab ka eKool, kes piloteerib Eesti koolihalduse e-keskkonda Namiibia koolides.

Arengukoostöö prioriteetriik Namiibia

Riigi digitaliseerimisega algust teinud Namiibias on tugev poliitiline tahe digipööret ellu viia ning see pakub Eestile palju võimalusi panustada oma tugevustega. ESTDEV on Namiibia ametnikkonna, rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa doonoritega sisse seadnud hea töösuhte, et liikuda edasi järgmiste koostööprojektide juurde.

“Meie eesmärk Aafrikas, k.a. Namiibias, on panustada süsteemsetesse muutustesse, mis tooksid kestliku majanduskasvu ja inimeste heaolu paranemise. Sellised muutused võtavad aega, kuid saame Eesti kogemuse põhjal öelda, et digitaliseerimine võimaldab hüppelist kasvu ja riigi arengut,” ütles Nelli Maria Timm.

Alates 2009. aastast on Eesti Namiibias toetanud kokku kuut projekti mahus 450 000 eurot.

Vaata, mida rääkisid välisministeeriumi Aafrika majandusküsimuste erisaadik Daniel Erik Schaer ning välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Mariin Ratnik Namiibia rahvustelevisioonis Eesti ja Namiibia partnerluse kohta:

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED