Eesti aitab Ugandas läbi viia digipööret

Eesti ja teised Euroopa Liidu riigid on Team Europe Initiative kaudu ühendanud jõud, et toetada Ugandat digipöörde elluviimisel. Aafrika Liidu (AU) ja Euroopa Liidu (EU) Digital 4 Development (D4D) Hubi koostööprojekti eesmärk on tõsta Uganda avaliku sektori efektiivsust digilahenduste kasutuselevõtu kaudu. 

AU-EU D4D Hub alustas koostööd Uganda valitsusega 2022. aasta alguses – just siis, kui riigis hakkas lõppema pikaajaline koroonapandeemiast põhjustatud karantiiniperiood. Belgia arengukoostöö agentuuri Enabel Uganda esinduse vahendusel saabusid Eestisse Uganda avaliku sektori töötajad, et koostöös Eesti ekspertidega sõnastada Uganda võimalused ja vajadused digipöörde läbiviimiseks.

„Eesti on digipöörde edulugu ja eeskuju nii Euroopale kui kogu maailmale. Selle visiidi eesmärk oli anda Uganda poliitikakujundajatele võimalus õppida parimatelt ja seada prioriteedid,” ütles Bart Cornille, digipöörde ekspert Enabel Ugandas.

ESTDEV-i Aafrika piirkonnajuhi Katrin Winteri sõnul võimaldas see visiit Eesti partneritel luua head suhted Uganda erinevate ministeeriumidega ning viia kokku Uganda vajadused ja Eesti teadmised.

“ESTDEV on viimase paari aasta jooksul loonud tugevad suhted oma partneritega Ugandas, nii kohalike omavalitsuste institutsioonide kui ka Team Europe’iga. Meie filosoofia on alati olnud ja on jätkuvalt läheneda igale uuele projektile või algatusele tihedas koostöös kohaliku partneriga, et tagada asjakohasus, jätkusuutlikkus ja tegelik kasu kohalikule piirkonnale, riigile või kogukonnale. Ugandas on see lähenemisviis andnud väga lühikese aja jooksul märkimisväärseid tulemusi ning meie tihe koostöö Uganda partneritega jätkub,” kommneteeris Katrin Winter.

Üks suurimad Uganda väljakutseid on vähene koostöö valitsuse ja teiste digivaldkonnas tegutsejate vahel. Kuna Eesti suurim õnnestumine on olnud tõhusa avaliku ja erasektori partnerluse loomine digipöörde edendamiseks, siis palus Uganda IKT-ministeerium AU-EU D4D-Hubil korraldada mitme sidusrühmaga dialoog Uganda digitaalse ökosüsteemiga tutvumiseks, selgitas Winter.

Alates sellest ajast on AU-EU D4D Hub jätkanud koostööd Uganda IKT-ja sisejulgeolekuministeeriumiga digivaldkonna sidusrühmade koordinatsiooni arendamiseks, ent selle tegevus on laienenud tehnilisele abi ja infovahetusega seotud toimingutele – toetades seeläbi ka teisi valitsusasutusi. Üks näide sellisest koostööst on tehnilise abi pakkumine haridusvaldkonna andmevoo parandamiseks, millega tegelevad Eesti eksperdid E-riigi Akadeemiast ja Aktorsist.

Loe täismahus valminud artiklit siin: Uganda and Team Europe: Working together for a better digital future

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED